Marktupdate week 9 – 2019

De prijzen voor elektriciteit zijn de afgelopen 2 dagen sterk gestegen. Na een rustig begin van de handelsweek kwamen de grondstofprijzen onder aanvoering van de olieprijs woensdag in beweging. Zowel de prijs voor kolen als CO2 emissierechten gingen ruim in de plus, waardoor de verwachte productiekosten van elektriciteit stegen. De Cal-20 en Cal-21 prijzen werden het meest beïnvloed door deze factoren, waarbij de prijzen voor Cal-22 en Cal-23 in mindere mate de korte termijnprijzen volgden.

Indicatoren voor de kolenprijs zijn nog steeds gericht op een daling. De prijsstijging lijkt dan ook tijdelijk en ingegeven door dezelfde factoren die ook de olieprijs beïnvloeden. De prijs voor CO2 emissierechten klom deze week weer boven de €20 /ton en sloot week op week 10% hoger. Deze stijging is te verklaren door de ontwikkelingen rondom de Brexit. De kans op een no-deal Brexit nam deze week af, waardoor ook de kans van de daarbij gepaarde dump van ongebruikte emissierechten kleiner werd. Een prijs van € 25 /ton lijkt momenteel reëel, maar een potentiële no-deal Brexit zorgt voor terughoudendheid bij handelaren.

De gasprijzen noteerden deze week een lichte plus. Alhoewel een aantal indicatoren wijzen op een neerwaarts potentieel, als een beperkte vraag, de gezonde productiecapaciteit en opgevoerde aanvoer van LNG, spelen macro-economische ontwikkelingen de gasprijs parten. De olieprijs lijkt na een lichte dip begin deze week een relatief hoog weerstandsniveau van $66 /vat te hebben gevonden. Daarnaast nam het vertrouwen in de groei van de mondiale economie weer wat toe door verdere toenadering tussen de VS en China.

Ondanks dat Rusland de productiebeperkingen niet zo serieus lijkt te nemen houdt Saudi-Arabië zich wel aan het afgesproken productieniveau, met verminderd aanbod tot gevolg. Daarnaast zorgen sancties tegen Venezuela en afgenomen oliereserves in de VS voor opwaartse druk. De olieprijs sloot gisteren op $66,81 /vat, licht onder hetzelfde niveau als voorgaande week.