Marktupdate week 8 – 2019

De prijzen voor elektriciteit bewogen deze week zijwaarts. Na de flinke daling van de prijzen in de voorgaande weken waren de indicatoren voor elektriciteit deze week minder gunstig. De commodityprijzen noteerden allemaal een plus, waardoor de productiekosten van elektriciteit stegen. Omdat de omstandigheden voor de opwek van duurzame energie wel gunstig waren was er voldoende aanbod, waardoor de hogere productiekosten zich niet sterk wisten door te vertalen in de (termijn)prijzen. Vooral de APX wist goed te profiteren van het aandeel duurzame energie, waardoor deze flink momenteel lager ligt dan de prijzen van januari.

De kolenprijs liet een lichte stijging zien nu ook de producenten inspelen op een daling van de vraag naar kolen. In Europa is de verwachting dat de vraag naar kolen de komende jaren zal afnemen, nu steeds meer kolencentrales met sluiting worden bedreigd. Door de aanvoer van kolen hierop af te stemmen weten producenten de kolenprijs hoog te houden. De prijs van CO2 emissierechten staat nog steeds onder de €20 /ton. De koers lijkt zijwaarts te bewegen tot dat er meer over de Brexit bekend is. 

De gasprijzen noteerden deze week een plus. De stijging lijkt een reactie op de berichten die ook hebben geleid tot de flink gestegen olieprijs, vorige week. Voorspellingen van mondiale economische groei zijn weer naar boven bijgesteld, nu de handelsrelatie tussen China en de VS lijkt te verbeteren. Hogere groei leidt tot een verhoogde vraag naar grondstoffen als olie en gas. Door de zeer zachte buitentemperatuur is de vraag naar gas in noordwest Europa momenteel laag, wat een prijsdrukkend effect heeft op de ontwikkeling van de gasprijzen.

De olieprijs is gestabiliseerd na de forse stijging van voorgaande week. Gisteren sloot de koers op $67,07 /vat (Brent, month-ahead). De productiebeperkende maatregelen die door de OPEC zijn genomen lijken hun vruchten af te werpen. Wel is er enige frictie tussen de OPEC en Rusland, omdat de laatst genoemde haar afspraken niet lijkt na te komen. Hierdoor profiteert Rusland onevenredig van de hogere olieprijs.