Marktupdate week 51 – 2018

De handel in Cal-19 producten loopt ten einde en we richten onze blik naar Cal-20 en verder. De elektriciteitprijzen zagen deze week een stijging onder aanvoering van de prijs van CO2 emissierechten, die wederom een flinke stijging liet zien. Onzekerheid rondom de Brexit heeft er toe geleid dat rechten die in het VK worden uitgegeven vanaf 1 januari in ieder geval tijdelijk worden geschorst, om te voorkomen dat deze rechten na een harde Brexit worden gedumpt op de Europese markt. Met een zijwaarts bewegende kolen- en gasprijs en een lage beschikbaarheid van duurzame energie krijgen de elektriciteitsprijzen de nodige ondersteuning. Met de Kerst is de vraag naar elektriciteit traditiegetrouw zeer laag, waarbij zelfs negatieve prijzen kunnen ontstaan. Door aanhoudende productieproblemen in Belgie en de verwachte beperkte beschikbaarheid van windenergie zullen negatieve prijzen dit jaar naar alle waarschijnlijk niet plaatsvinden.

De Cal-19 gasprijs ondervond nog een kleine opleving doordat volumes voor komend jaar nog op het laatste moment moeten worden vastgelegd. De overige termijnprijzen zagen deze week een lichte tot zeer lichte daling. Met de name de olieprijs brengt verlichting voor de gasprijzen. De OPEC is er vooralsnog niet in geslaagd de neerwaartse trend te doorbreken met het aankondigen van productiebeperkingen. Een mondiale afname van de vraag naar olie en een sterk opgevoerde productie in de VS zorgen ervoor dat de olieprijs tot onder de $55 /vat is gedaald. Economische groeicijfers zullen de komende periode de olieprijs richting geven. De euro won wat terrein op de dollar en de pond door respectievelijk negatieve renteberichten uit de VS en grote onzekerheid rondom de Brexit in het VK.

In verband met de feestdagen zal er in week 52 geen marktupdate van ons verschijnen. In de eerste week van 2019 berichten wij u uiteraard weer over de energieprijzen voor 2019/2020 en verder. Wij wensen u alvast een goed uiteinde!