Marktupdate week 5 – 2019

 

De elektriciteitsprijzen wisten deze week te profiteren van de lagere grondstof- en CO2 emissierechtenprijzen. Opvallend is dat de termijnprijzen van zowel base-als peakload eenzelfde daling laten zien. Dit duidt op een prijscorrectie op de prijsstijgingen van de afgelopen twee weken. Door de relatief gunstige productieomstandigheden kunnen gas- en kolencentrales de vraag goed aan, ondanks een gebrek aan duurzame elektriciteitsproductie. Op de spotmarkt liggen, mede door een gebrek aan duurzame productie, de elektriciteitsprijzen nog wel op een hoog niveau.

Doordat de kolenvoorraden in Europa goed gevuld zijn, kunnen zij de toegenomen vraag van de afgelopen week goed aan. De prijs voor CO2 emissierechten beweegt langzaam naar de €20 /ton en sloot gisteren op €21,89 /ton. De prijsontwikkeling hangt nauw samen met de berichtgeving omtrent de Brexit. Nu de kans op een no-deal Brexit weer licht is toegenomen, zien we de prijs voor emissierechten dalen.

Waar de CAL-21/22/23 gasprijzen licht stegen, wist de CAL-20 gasprijs een kleine min te noteren. De CAL-20 prijs wordt meer beïnvloed dan de middellange termijnprijzen wegens de beschikbaarheid van gasreserves. Deze zijn momenteel ruim zes procent meer gevuld dan in dezelfde periode vorig jaar. Mocht deze vulgraad aanhouden, dan is dit gunstig voor de ontwikkeling van de gasprijs in de lente- en zomermaanden. Dit is gunstig omdat er minder vraag naar gas zal zijn om de gasreserves aan te vullen.

De olieprijs bewoog deze week zijwaarts. Nieuws omtrent een mogelijke machtswisseling in Venezuela brengt de export van olie uit dit land in gevaar. Doordat er momenteel voldoende aanbod is, zeker in die regio, vertaalt deze onzekerheid zich nog niet sterk door in de Brent olieprijzen. Veel zal de komende periode afhangen van de mondiale economische groeicijfers, welke bepalend zullen zijn voor de vraag naar olie. Gisteren sloot de olieprijs op $60,75 /vat, een week op week daling van een half procent.