Marktupdate week 47 – 2018

De prijzen voor elektriciteit lieten deze week een daling zien. Vooral de Cal-19 producten wisten te profiteren van prijsdrukkende factoren in de markt. De olieprijs is sinds begin oktober met maar liefst $20 per vat gedaald. Door deze daling zijn ook de prijzen voor gas en kolen gedaald. De stijgende prijs voor CO2-emissierechten is een stabiliserende factor voor de elektriciteitsprijzen. Daarbij speelt ook de productieonzekerheid op de Belgische en Franse markten mee.

De grondstofprijzen voor de productie zijn de afgelopen maand significant goedkoper geworden. De kolenprijs profiteert van een afname van de vraag in China, waar vraagtekens zijn gerezen over de cijfers van de economische groei. De cijfers zijn nog altijd zeer positief, maar de betrouwbaarheid van de cijfers wordt openlijk ter discussie gesteld. Zo merkt bijvoorbeeld Australië dat de export naar China zonder aanwijsbare reden snel afneemt, wat zou kunnen duiden op een afname van de economische groei aldaar. De voortdurende onzekerheid omtrent de Brexit zorgt voor een prijsopdrijvend effect op de CO2 emissierechten. De prijs leek een weerstandsniveau rond de €18,00 te hebben gevonden, maar steeg de laatste dagen weer tot boven de €20,00 per ton. Dit zorgt voor aan aanhoudend prijsopdrijvend effect op de elektriciteitsprijzen.

De gasprijzen daalden deze week aanzienlijk, in het kielzog van de olieprijs. De mondiale productie is goed op peil, terwijl de economisch groeiverwachtingen steeds lager worden ingeschat. Hierdoor wordt de verwachte overproductie van olie steeds groter en dit drukt de prijzen. Begin december komen de OPEC landen weer bij elkaar om deze trend in de markt te bespreken. Ondertussen gebruikt President Trump de zaak van de vermoorde Jamal Khashogg om Saudi-Arabië te paaien. Door Saudi-Arabië niet openlijk aan te vallen hoopt Trump Saudi-Arabië zo ver te krijgen om de olieproductie op peil te houden, zodat olie de komende periode goedkoop blijft.

Ondanks de daling lijkt de rek in de gasprijzen op dit moment echter gering, omdat met het vooruitzicht van kouder weer de prijzen licht in de lift zitten. De ontwikkeling van de olieprijs, de prijs voor CO2-emissierechten en een mogelijke kans op vorst zullen de Cal-19 prijzen de komende week in hun greep houden. Voor de langere termijn zal de beschikbaarheid van gas (met name LNG) in Europa de prijs beïnvloeden.

De valutakoersen maakten een roerige week mee. De pond verloor flink door het uitkomen van de Brexit-deal, welke in het VK voor veel onrust zorgt. Het halve kabinet van May stapte op en mogelijk zullen er nieuwe verkiezingen volgen. Ook de dollar leverde wat in ten opzicht van de euro, vooral veroorzaak door aangepaste groeiprognoses in de VS. Hierdoor heeft de FED aangekondigd haar monetaire beleid te verruimen.