Marktupdate week 39 – 2018

Deze week noteerden de prijzen voor elektriciteit een daling van 2 tot ruim 3 procent. De kalenderprijzen wisten te profiteren van een aantal korte-termijnsfactoren die de koersen omlaag stuwden. Belangrijkste factor is de daling van de CO2 emissierechten prijs, die deze week ruim 5 procent inleverde. Dit werd ingegeven door onzekerheid over de prijsvorming en de beschikbaarheid van CO2 rechten. De lange termijnverwachting blijft echter ongewijzigd, de prijs zal de komende periode verder stijgen onder aanvoering van toenemende schaarste van emissierechten.

Na een periode waarin de opbrengst van windparken achterbleef door een gebrek aan wind, was het effect van de stabiele krachtige wind deze week goed zichtbaar in de prijsvorming van elektriciteit. Door een stabiele aanvoer van windenergie worden de gascentrales ontlast, wat zorgt voor lagere energieprijzen op de korte termijn.

Als een zwaard van Damocles hangt de situatie rondom de Belgische kerncentrales boven de energiemarkten. Op dit moment zijn 6 van de 7 kerncentrales afgeschakeld, waardoor de vraag naar alternatieve elektriciteit in België enorm is toegenomen. Voor de maand november is het Belgische ministerie van Energie nog op zoek naar 1.000 MW om ontkoppeling van delen van het net te voorkomen (Bron: De Tijd.be). Een stijging van de elektriciteitsprijzen in België werken door op de Nederlandse markt. Omdat momenteel in Nederland alle centrales operationeel zijn, kan vooralsnog goed in de vraag van elektriciteit worden voorzien.

Ook de gasprijzen wisten deze week de weg omlaag te vinden. Vooral Cal-19 wist te profiteren van het feit dat de vraag naar gas momenteel minder groot is dan verwacht, mede door een toename van beschikbare windenergie. Het verschil tussen Cal-19 en de overige kalenderjaren is nog wel steeds erg groot, wat wijst op onzekerheid in de markt. Hierbij wordt ook gekeken naar de olieprijs, die zich momenteel volatiel ontwikkelt.

 

Deze week legde president Trump de schuld van de hoge olieprijs bij de OPEC en riep hij in dreigende taal de OPEC op om de productie te verhogen. Een aantal OPEC landen zijn afhankelijk van financiële steun van de VS en worden door de uitspraken van Trump mogelijk getriggerd om de productie te verhogen. Maar de grootmacht binnen de OPEC, Saudi-Arabië, zal zich weinig aantrekken van de wijzende vinger van Trump. Vooral ook omdat de VS ook niet te hulp schoot in 2017, toen de olieprijzen historisch laag stonden. Lange termijnverwachtingen voor de olieprijs lopen sterk uiteen. Veel zal afhangen van de ontwikkeling van de mondiale economie, welke de vraag naar olieproducten bepaalt.