Marktupdate week 35 – 2018

Aardgas

De TTF gasprijs voor Cal-19 steeg deze week en sloot gisteren (30-08-18) op 23,12 €ct/m3, een week op week stijging van 4,9%.

Met deze stijging wordt de trend van dit jaar voortgezet. De huidige (aardgas)trend is een gevolg van de gestegen olie-, kolen- en CO2-rechtenprijs. Met name de CO2-emissierechten zijn hard gestegen en staan op het hoogste punt in 10 jaar tijd. Als gevolg is de clean dark spread (het verschil tussen productiekosten en verkoopprijs van kolenstroom) klein (0,16€/MWh). Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de CO2-emissierechten, maar onder andere ook door de hoge kolenprijs. Een lage clean dark spread leidt tot de overstap naar gascentrales voor de productie van elektriciteit. Dit draagt bij aan een hogere vraag naar aardgas, wat de prijs laat stijgen.

Hierbij speelt ook mee dat er problemen zijn met de Noorse gaslevering, waardoor er minder gas beschikbaar is om de voorraden te vullen. Het huidige Europese voorraadniveau ligt rond de 70%, waar dit normaal 80% is rond deze tijd van het jaar. Dit is het gevolg van de (extreem) koude maanden februari en maart. Het nieuws dat de productie uit Groningen per oktober verlaagd zal worden had geen invloed op de prijsvorming van aardgas, aangezien deze verlaging in lijn lag met de verwachting.

De olieprijs kende een sterkte stijging en noteert nu 78$/vat (Brent-Month ahead). Positieve macro economische cijfers zorgen voor een hogere verwachting naar olieproducten. Zorgen over een verminderde export uit Iran en Venezuela én lagere voorraadcijfers uit de VS gaven de olieprijs een duw omhoog. De euro deed afgelopen week goede zaken ten opzichten van de dollar en Britse pond, een euro koste nu 1,1656 dollar.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen laten deze week een sterke stijging zien, waarbij Endex Cal-19 Baseload gisteren sloot op 57,180 €/MWh (5,6%) en Endex Cal-19 Peakload 66,250 €/MWh (4,5%).

De elementen die de koers van aardgas beïnvloeden hebben ook een sterke invloed op de elektriciteitsprijzen, waardoor deze de afgelopen week sterk zijn gestegen. Met name de gestegen CO2-prijs zorgt voor hogere stroomprijzen voor de jaren 2019-2022. Waar de afgelopen periode al steeds vaker de overstap werd gemaakt naar aardgas gestookte centrales, is dat met de stijging van de afgelopen week helemaal het geval. Vorige week meldden wij dat de kolenprijs doorgaans daalt bij een stijging van de CO2-prijs. Dit zorgt inderdaad voor een prijsdrukkend effect, maar de opwaartse kracht van de gestegen olieprijs was afgelopen week sterker.

De prijs voor het leveringsjaar van 2019 is nog aanzienlijk hoger dan die van de de jaren daarna (2020-2022). Dit duidt erop dat er effecten zijn die een (sterkere) invloed hebben op de prijsvorming van 2019 dan op die van de andere jaren. De onzekerheid over de beschikbaarheid van de Belgische en Franse kerncentrales spelen hierbij een belangrijke rol.