Marktupdate week 13 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 steeg deze week voor het eerst sinds begin dit jaar tot boven de 17,00 €ct/m3, naar 17,04 €ct/m3. Dit is een toename van 1,4% ten opzichte van vorige week donderdag.

De gasprijzen stegen door het besluit van het huidige kabinet om de gaswinning in Groningen in zijn geheel te gaan afbouwen. Een historisch besluit, waarbij het kabinet (eindelijk) gehoor geeft aan het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), dat stelt dat een continuering van gaswinning in Groningen een verhoogde kans blijft geven op zware aardbevingen in de regio. De gaswinning zal gefaseerd worden afgebouwd waarbij in 2023 nog maximaal 7,5 miljard kuub gewonnen zal worden, ten opzichte van de huidige 21,6 miljard. In 2030 zal de gaswinning vervolgens geheel gestopt moeten zijn. Om dit te bewerkstelligen moeten een aantal belangrijke maatregelen worden genomen, zo dienen de grootverbruikers van gas versneld overstappen op andere energievormen, dient de export naar België, Duitsland en Frankrijk versneld te worden afgebouwd en dient te worden geïnvesteerd in stikstofcentrales om hoog calorische gas te kunnen omzetten naar het voor het Nederlandse gasnetwerk geschikte laag calorisch gas. Het kabinetsbesluit zal de schatkist vele miljarden mislopen aan niet gewonnen gas, maar het kabinet stelt dat financiële afwegingen geen rol mogen spelen in de veiligheid van de Groningse bevolking.

 

De olieprijs steeg afgelopen week tot boven de $70 /vat (Brent, month-ahead). Geopolitieke redenen liggen hieraan ten grondslag. Met de benoeming van John Bolton als nationale veiligheidsadviseur van de VS komt de relatie met Iran onder druk te staan, omdat Bolton een principieel tegenstander is van het nucleaire akkoord dat is gesloten met Iran. De kans dat het nucleaire akkoord in mei niet verlengd zal worden en daarmee opnieuw internationale sancties zullen volgen, is hiermee toegenomen. Ook Saudi-Arabië voert de druk op Iran op, wat de onzekerheid doet toenemen. Gisteren sloot de olieprijs op $70,27 /vat, een week op week stijging van 1,2%.

Ook de dollar heeft te lijden onder de benoeming van John Bolton en de dreigende taal van Trump jegens China, die lijkt aan te sturen op een handelsoorlog. Hierdoor kiezen veel valutahandelaren voor de veiligere euro, wat de koers van de euro versterkt. Gisteren sloot de euro op 1,2291 EUR/USD, een procent boven het slot van vorige week.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen voor Cal-19 stegen deze week mee met de gasprijs en de prijs CO2 emissierechten. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 40,230 €/MWh, een week op week toename van 1,7%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload steeg naar 46,540 €/MWh, een kleine toename van 0,3%.

De opwaartse beweging van de elektriciteitsprijzen worden vooral gestuurd door de licht oplopende gasprijs en de fors gestegen prijs voor CO2 emissierechten, die vooral de productie van elektriciteit door kolencentrales duurder maakt. Op de spotmarkt lijkt de koers, mede door het warmere weer, de afgelopen 2 weken tot rust te zijn gekomen, na een periode met een zeer volatiel prijsverloop.

De prijs voor CO2 emissierechten is sinds begin dit jaar gestegen van €8,00 naar ruim €13,00 /ton. Het Verenigd Koninkrijk maakte deze week bekend tot minstens 2020 binnen het Europese handelssysteem te blijven acteren, wat een potentiele dump van rechten door bedrijven uit het VK heeft doen voorkomen. Het bericht dat Frankrijk een Europese minimumprijs voor rechten wil invoeren leidt tot speculatie op een verdere prijsstijging, wat in ieder geval op korte termijn tot een extra impuls leidt. De mondiale prijs voor kolen lijkt in rustiger vaarwater te zijn gekomen, na sterke prijsschommelingen in de wintermaanden. De prijs sloot gisteren net onder de $90, op $89,58 /ton.