Marktupdate week 1 – 2018

Aardgas
De TTF-gasprijs kende een rustige eerste week van 2018. De TTF CAL-19 gasprijs sloot gisteren op 17,33 €ct/m3. Dat is een fractie lager dan voorgaande week donderdag toen de TTF CAL-19 nog een prijs van 17,33 €ct/m3 noteerde.

De olieprijs is de afgelopen weken door de grens van $65/vat gestegen en eindigde gisteren op $68,07 /vat (Brent month-ahead, maart 2018). De olieprijs wordt gesteund door meerdere factoren. De olieprijs staat onder druk door de productieafspraken van OPEC waarvan de invloed nu merkbaar wordt. Het gegeven dat de olievoorraden in de Verenigde Staten sneller afnamen dan verwacht zorgt voor extra prijsopdrijvende druk op de olieprijs. De aantrekkende economie zorgt voor een grotere verwachte vraag naar olie wat de prijs van olie ook doet laten stijgen.

Dat de prijs voor olie op de korte termijn sterker stijgt dan de prijs voor olie op lange termijn is het gevolg van de onrusten in Iran en een defect aan een pijpleiding in Libië.  Dat tevens de gasprijzen voor de jaren 2018 en 2019 hoger zijn dan de gasprijzen voor de jaren 2021 en 2022 is hier een gevolg van.

Gunstig voor de gasprijs zijn de huidige temperaturen. Deze zijn milder dan verwacht en als deze trend aanhoudt zal er in de warme maanden minder gas aan de gasreserves toegevoegd hoeven te worden wat een daling van de prijzen kan betekenen.

Wederom nam de euro deze week in waarde toe en staat nu op 1,2073 EUR/USD, een niveau dat in 2017 niet is gehaald. De stijging is gezien enkele belangrijke indicatoren opmerkelijk. De verwachte economische groei van de Verenigde Staten is sterker dan van Europa. Tevens is de centrale bank van de Verenigde Staten voornemens de steun aan de dollar sneller af te bouwen dan de centrale bank van Europa de steun aan de euro af wil bouwen. Normaliter zou dit moeten resulteren in een toenemend verschil in de rentes van de twee continenten wat logischer wijs zou moeten resulteren in een sterkere dollar. Dat dit nu niet plaatsvindt wordt door enkelen toegewezen aan het politieke klimaat in de Verenigde Staten. (https://www.businessinsider.nl/verenigde-staten-donald-trump-democratie-dollar/). De grote vraag is of en hoelang de huidige politieke trends de impact van renteverschillen tussen de eurozone en VS compenseren zodat de verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar uitblijft.

Elektriciteit
Gisteren sloot de Endex Cal-19 Baseload prijs op 39,54 €/MWh een daling van 0.7% ten opzichte van vorige week donderdag. De Peakload kende juiste een stijging van 0.7% en sloot op 47,55 €/MWh.

De rustige handelsweek leverde licht dalende elektriciteitsprijzen op. De krachtige stormen die over Europa trokken zorgden voor een overvloed aan duurzaam opgewekte energie. Dit overaanbod zorgde op de Duitse spotmarkten voor lage prijzen. Op drie dagen werd zelfs een negatief 24-uurs gemiddelde genoteerd wat uitzonderlijk is voor deze tijd. Deze lage prijzen op de sportmarkten zorgden ook voor neerwaartse druk op de termijn markten. Ook zijn er positieve berichten omtrent de inzet van kerncentrales in Frankrijk. Hierdoor neemt het risico af dat er een tekort aan elektriciteit in Frankrijk zal ontstaan wat opgevangen zal moeten worden door met name Duitsland. Een reeds ingecalculeerde risico-opslag kan hierdoor naar beneden worden bijgesteld

Ondanks eerdere verwachtingen dat de vraag naar kolen in Azië af zou nemen blijft er grote vraag naar kolen aanwezig uit met name China. Voorlopig zal de kolenprijs niet dalen, mede ook door de stijgende olieprijs. Dat in Nederland steenkool centrales uit de gratie zijn blijkt uit het gegeven dat diverse energiepartijen serieus overwegen hun centrales in de ban te doen of over te schakelen op biomassa. Hiervoor willen de energiebedrijven echter wel gecompenseerd worden door de Nederlandse overheid. Of deze maatregelen daadwerkelijk een reductie van CO2 oplevert valt te bezien omdat indien Nederland minder CO2 produceert omringende landen juist weer meer CO2 kunnen produceren. Minder opwek met behulp van kolen zou de kolenprijs kunnen laten zakken maar de gasprijs kunnen laten stijgen omdat er voldoende productiecapaciteit beschikbaar moet zijn om aan de vraag naar elektriciteit te kunnen blijven voldoen op momenten dat er te weinig hernieuwbare energie voorhanden is.


De markt voor CO2 emissierechten is 2018 begonnen met een daling van 5% een eenduidige oorzaak wordt niet gegeven. Waarschijnlijk betreft het een technische correctie na de stijging richting het eind van 2017.