Energie – Marktupdate week 7 – 2021

De gasprijzen bewogen deze week zijwaarts. De CAL-22 prijs sloot zelfs op exact hetzelfde niveau als vorige week. Een periode met lage temperaturen zorgde de voorgaande weken voor een stijging van de gasprijzen. De vraag naar gas was hoog doordat de gasgestookte elektriciteitscentrales door de hoge prijs van CO2 emissierechten op volle kracht draaiden. Daarnaast schoot het gasverbruik in de gebouwde omgeving omhoog door een aaneengesloten periode met temperaturen onder 0. Voor de komende weken worden zachte weersomstandigheden voorspeld, wat een prijsdrukkend effect sorteert op de gasprijzen.

De gasprijzen worden echter ook sterk beïnvloed door de prijsontwikkeling van olie, die afgelopen week steeg tot boven de $65,00 /vat (Brent, month-ahead). In het zuiden van de Verenigde Staten is een koufront actief die de productie van olie in de Golf van Mexico nagenoeg heeft stilgelegd. Dit heeft zijn weerslag op de olie-export van de VS en daarmee op de wereldwijde grondstofprijzen.

Nu de prijs van olie weer boven de $60,00 /vat is uitgekomen komen ook gelijk de eerste geluiden over het opschroeven van de olieproductie naar buiten. The Wall Street Journal wist gisteren te melden dat Saudi-Arabië vergevorderde plannen heeft om de olieproductie weer flink op te schroeven. Wanneer ook andere landen hiertoe overgaan zal dit tot een flinke daling van de olieprijs kunnen leiden.

De elektriciteitsprijzen kenden deze week een lichte daling. Zowel CAL-22 base- als peakload leverden week op week 1% a 2% in. De afname is vooral toe te schrijven aan dalende prijzen voor kolen en CO2 emissierechten en voldoende opwekking van duurzame elektriciteit. Nu de koude periode in Europa maar vooral ook in Azië voorbij is, is de vraag naar kolen sterk afgenomen. Dit resulteert in buurland Duitsland voor ruim lagere elektriciteitsprijzen, wat ook zijn weerslag heeft op de prijzen in Nederland. Vorige week sloot de prijs voor CO2 emissierechten voor het eerst boven de €40,00 /ton. Deze week leverde de prijs, door een dalend grondstofgebruik, ruim 5% in en sloot gisteren onder de €38,00 /ton.