Energie – Marktupdate week 6 – 2021

De aardgasmarkt van 2022 steeg deze week, net als vorige week, met één procent tot een hoogte van 0,1653 €/m3, exclusief opslagen. De lage temperaturen in Europa en Azië zorgen voor een hogere vraag naar aardgas wat de prijs de afgelopen tijd deed stijgen. Ondertussen kijkt de markt al over deze koude periode heen; LNG-schepen koersen weer richting Europa waar deze recent naar Azië gingen. Dit doet de korte termijnprijzen dalen wat ook terug te zien is op de prijzen van 2022 t/m 2024.

De afgelopen week zaten voornamelijk de olie- en CO2-markt (EUA) in de lift. De prijs van een vat Brent olie kwam afgelopen week boven de 60 dollar per vat, een niveau waarop deze voor de coronacrisis stond. Vanuit de vraagkant is dit prijsniveau opmerkelijk, er is nog steeds fors minder vraag naar olie en de verwachting is ook dat dit niet op korte termijn zal terugkeren. Handelaren zijn optimistisch, maar naar verwachting zal op zijn vroegst pas in 2022 de vraag weer op het oude niveau zitten. Vanuit de aanbodzijde is deze prijs voor aardolie begrijpelijker. Afgelopen periode heeft Saudi-Arabië verdere productiebeperkingen doorgevoerd, bovenop de beperkingen die reeds door de OPEC+ waren genomen. Wonder boven wonder houden de meer dan 20 landen zich aan de afspraken die binnen dit kartel zijn gemaakt. ABN AMRO econoom van Cleef vraagt zich wel af of dit ook het geval zal blijven met deze prijzen. Het wordt namelijk voor de leden erg aantrekkelijk om meer te produceren bij deze hogere prijzen. Als laatste biedt dit prijsniveau ook kansen voor het opschroeven van de productie Amerikaanse schalieolie. De Amerikaanse president Joe Biden heeft weliswaar aangegeven een duurzamere koers te willen varen, maar de oliesector is in private handen waardoor de macht van Biden om dit te stoppen beperkt is.

De andere prijsdriver was de prijs van CO2-emissierechten. Deze kwam afgelopen week kortstondig boven de 40 euro per ton CO2 uit. Al enige tijd vermelden wij dat het huidige prijsniveau boven de verwachting zit, maar er lijkt geen rem op de CO2-prijs te zitten. Europese klimaatplannen dragen logischerwijs bij aan deze abrupte stijging, maar gezien de achterblijvende vraag naar de emissierechten is een daling meer aannemelijk.

De elektriciteitsmarkt is deze week voor CAL-22 met bijna twee procent gestegen tot een marktprijs van 58,49 €/MWh voor PeakLoad en 51,01 €/MWh voor Baseload, exclusief opslagen. De stuwende kracht van deze marktprijs zijn de al eerdergenoemde (EUA) CO2-emissierechten en de opgelopen olieprijs. Opmerkelijk is dat de prijs voor 2022 en 2023 hoger ligt dan de marktprijs van 2024. Dit heeft alles te maken met de verwachte prijsdaling in de toekomst. De marktprijzen van 2022 en 2023 worden opgedreven door kortstondige effecten als de CO2-emissierechten en een toenemende vraag als gevolg van de koudegolf. De impact van duurzaam geproduceerde (goedkope) stroom wordt in de toekomst steeds groter wat de lange termijnprijs laat dalen. Dit wordt nog versterkt doordat de gasprijzen in 2024 lager liggen dan nu het geval is waardoor de marktprijzen voor elektriciteit ook gedrukt worden.