Energie – Marktupdate week 45 – 2020

Vorige week zagen we een sterke week op week daling bij zowel aardgas als elektriciteit. De corona maatregelen kregen weer greep op de energieprijzen, wat ook tijdens de eerste coronagolf het geval was. Deze week lijkt het erop dat er voorzichtig al rekening gehouden wordt met een winst voor Bidon bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. ABN AMRO verwacht dat beleid onder leiding van de Democraten de komende jaren zal kunnen resulteren in een aanzienlijk sterkere Amerikaanse economie. Dit is positief voor grondstoffen in het algemeen, vooral als de Chinese groei veerkrachtig blijkt. Bovendien verwacht ABN AMRO ook dat de Amerikaanse reële rente in 2021 negatief zal blijven of verder zal dalen. Dit ondersteunt de grondstofprijzen vanwege de historische negatieve relatie tussen beide. Deze effecten komen tot stand op de langere termijn en dit effect zien we ook terug in de CAL producten van aardgas. We zien een plus voor CAL-21, 22, 23 en 24. Waarbij CAL-23 en 24 het sterkst stijgen, beide bijna vier procent.

OLIE

Op 30 november komt de OPEC weer voor haar halfjaarlijks overleg samen. De dag daarna worden de OPEC-leden vergezeld door de niet-OPEC olieproducenten – onder leiding van Rusland – (gezamenlijk OPEC+) om hun productieakkoord te evalueren en mogelijk aan te passen. Tijdens deze overleggen proberen de olieproducenten overeenstemming te bereiken over de olieproductie, met als doel een goede balans tussen vraag en aanbod te realiseren. Zo heeft de OPEC+ voorkomen dat de olieprijs lang tussen de 20 en 30 dollar bleef schommelen zoals half maart en eind april het geval was.

In het OPEC+-productieakkoord is afgesproken dat de productieverlagingen zouden moeten worden afgebouwd vanaf januari 2021. De huidige productiebeperking van 7,7 miljoen vaten per dag moet vanaf dat moment worden afgebouwd naar ‘slechts’ 5,8 miljoen vaten per dag tot april 2022. Deze afspraak wordt op 30 november en 1 december geëvalueerd.

De daling die we vorige week communiceerden, is deze week vrijwel volledig teniet gedaan. De termijnmarkten voor elektriciteit lieten zich deze week vooral sturen door de aardgasmarkt en de prijs voor CO₂. We zien dan ook een stevige stijging van de termijnproducten. Toch verwachten we dat de stroom- en emissieprijzen de komende tijd onder druk blijven staan. De stevige beperkende coronamaatregelen die in heel Europa worden geïmplementeerd zorgen voor neerwaartse druk.

Geperste lucht als batterij?

Eén van de grootste uitdagingen in de energietransitie is het balanceren van opwek en afname. De opslag van energie gaat hierin een belangrijke rol spelen. Voor deze opslag zijn diverse (deel)oplossingen die in gang zijn gezet en deze week wordt er weer één aan toegevoegd. De financiering voor een project in Groningen om energie op te slaan door middel van geperste lucht is vrijwel rond. Op meerdere plaatsen ter wereld staan dergelijke systemen, die door het leven gaan als compressed air energy storage (CAES). De installatie in Groningen zou ruwweg 3 à 4 GWh aan opslagcapaciteit moeten krijgen. De generator zou een vermogen krijgen van rond de 300 MW. Als alles doorgaat als gepland zou de ingebruikname plaats kunnen hebben in 2025.