Energie – Marktupdate week 41 – 2019

De futures aardgasprijzen zijn afgelopen week licht gestegen. Deze stijging is nagenoeg gelijk aan de (minimaal) gestegen olieprijs. Met 2020 in het voorruitzicht reageert de CAL-20 prijs sterker op korte termijninvloeden. Met de aanval op een Iraanse olietanker is de verwachting dat de olie- en gasprijzen de komende dagen zullen oplopen. Vanmorgen steeg de olieprijs (Brent month-ahead) met ruim 2% naar net boven de $60 /vat, om gedurende de dag weer te dalen tot net onder de $60 /vat. Mogelijk zit Saudi-Arabië achter de aanval en kan dit als een vergelding worden gezien van de drone-aanval van twee weken geleden. Opvallend is wel dat de markt vandaag nauwelijks reageert waardoor geconcludeerd kan worden dat de markt geen escalatie van het Iran-Saudi-Arabië conflict verwacht.

Ondanks de lichte stijging van deze week wordt op de lange termijn juist gesproken van een gelijkblijvende tot dalende trend. Het Noorse nieuwsbureau Montel meldt dat de gasprijs zou kunnen dalen tot 0,06 €/m3 als gevolg van ruime voorraden en een potentieel warme winter. Er is al langere tijd sprake van voldoende aanbod van zowel Russisch aardgas als LNG, wat zorgt voor een prijsdrukkend effect.

Net als de gasmarkt heeft ook de futures elektriciteitsprijzen geen duidelijke richting gekozen. De relatief stabiele olie- en steenkoolprijzen zorgen ervoor dat de futures prijzen van elektriciteit een gelijkblijvend beeld laten zien

De CO2-emissieprijs liep afgelopen dagen door een toegenomen vraag iets op. De lage steenkoolprijs zorgt voor meer vraag naar emissierechten, wat de prijs laat stijgen. De naderende no-deal Brexitdatum (31-10-2019) heeft er echter voor gezorgd dat de markt de afgelopen weken een dalende trend laat zien. De CO2-prijs zal de komende drie weken bewegelijk zijn als gevolg van ontwikkelingen rondom de Brexit. Komende week worden de derdekwartaalcijfers van bedrijven naar buiten gebracht. Naar verwachting zal de groeiprognose naar beneden worden bijgesteld waardoor de vraag naar CO2 rechten ook zal afnemen.