Energie – Marktupdate week 32 – 2020

Warm weer en weinig wind hebben een prijs stuwend effect op korte termijn prijzen (dagen, weken, maanden) van aardgas. De warmte heeft een vergroot de vraag naar gas omdat er meer elektriciteit wordt gevraagd voor koeling. Aanvullend ontstaan er knelpunten aan de aanbodkant, met name in Frankrijk hebben kerncentrales problemen met hun eigen waterkoeling. Daarnaast wordt er weinig wind verwacht. Voor de opwekking van stroom wordt dan een flink beroep gedaan op de gascentrales. Tegelijkertijd komt er momenteel ook iets minder gas naar Europa toe.


De prijzen voor levering van gas op de langere termijn zijn ook gestegen (zie afbeelding hierboven). Dit komt voornamelijk door de gestegen prijs van CO2-emissierechten: ruim drie procent plus week op week voor zowel 2021, 2022, 2023 en 2024. Ook zien we een stijging van de olieprijs: week op week voor 2021 en 2022 een stijging van ruim drie procent en voor 2023 en 2024 een stijging van ruim twee procent. Deze gestegen prijs voor CO2-emissierechten en olie neemt de gasprijs met zich mee.

Als de gasprijs stijgt, dan stijgt de elektriciteitsprijs mee. In Nederland wordt nog veel elektriciteit door gascentrales opgewerkt, vandaar de sterke correlatie. Dit effect is ook duidelijk te zien in de week op week stijging van elektriciteit: een kleine vijf procent prijsstijging voor CAL-21. De volgende CAL producten (22,23,24) stijgen ook, maar minder snel dan CAL-21. We zien dezelfde tendens bij aardgas.


Congestiemanagement wordt steeds belangrijker
Het nationaal Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Wat betreft de elektriciteitsopwekking is bepaalt dat er in 2030 84 TWh (84.000.000.000 kWh) duurzame energie opgewekt moet worden. De decentrale overheden moeten bepalen hoe, met wie en waar dit ingevuld wordt middels een Regionale Energie Strategie (RES).


Dit plan brengt uitdagingen met zich mee. Zo verloopt de bouw van een zonnepark vele malen sneller dan het uitbreiden van het net. Hierdoor ligt netcongestie ligt op de loer. De aansluiting en de kabels moeten voldoende groot zijn om ook midden op een zonnige zomerdag alle elektriciteit van een zonnepark door te laten. Momenteel zijn netbeheerders verplicht om aansluiting op het net te verzorgen, maar deze situatie is onhoudbaar aldus André Jurjus (voormalig directeur Netbeheer Nederland). De oplossing moet gevonden worden in conversie, opslag en afvlakking.