Energie – Marktupdate week 32 – 2019

Een week met alleen maar groene cijfers. De tarieven voor Aardgas, Elektra, CO2, Olie en Steenkool zijn allen gedaald. Vermoedelijke oorzaak: Het escalerende handelsconflict zorgt voor een negatief economisch sentiment. De verwachting is dat de economische groei verder zal afremmen en hiermee ook de energievraag.

Donald Trump kondigde eind vorige week extra importheffingen op Chinese goederen aan. Afgelopen maandag kwam daar nog bij dat China als represaille de waarde van de renminbi liet dalen. Als gevolg hiervan maakten de Amerikaanse beurzen de slechtste handelsdag van dit jaar mee. Hierna is weer een kleine comeback gemaakt.

Bij olie zien we dat de waarde per vat in vier maanden tijd met zo’n 20% is verminderd. De verschijning van een nieuwe (7-8-2019) rapportage over de Amerikaanse olievoorraden duwde de curve nog verder naar beneden. De olievoorraden blijken namelijk nog groter dan verwacht. Het is waarschijnlijk dat de OPEC-landen de olieproductie wat terugdraaien, echter is de volgende vergadering pas in december gepland.

De lagere olieprijzen hebben doorslag in de gasprijzen. De gasprijzen (CAL-20) benaderen het dieptepunt van begin juli.

Lagere kolen- en aardgasprijzen bieden ruimte voor lagere elektriciteitsprijzen. Toch blijft de prijs voor CO2-emissierechten ondersteuning bieden. De CO2-prijzen blijven ondanks dalingen op de andere markten wel aan de hoge kant. De prijzen zijn recent opgelopen tot rond de 29 euro per ton CO2-uitstoot door een sterke vraag, de hoogste prijs in elf jaar tijd. Analisten van Engie geven aan dat zij voor de middellange termijn een dalingspotentieel blijven zien op de stroommarkten.

Een week met alleen maar groene cijfers. De tarieven voor Aardgas, Elektra, CO2, Olie en Steenkool zijn allen gedaald. Vermoedelijke oorzaak: Het escalerende handelsconflict zorgt voor een negatief economisch sentiment. De verwachting is dat de economische groei verder zal afremmen en hiermee ook de energievraag.