Energie – Marktupdate week 28 – 2019

De gasprijzen stegen deze week fors. Waar de Cal-20 prijs vorige week tussen de 17 €ct/m3 en 18 €ct/m3 bewoog sloot de prijs gisteren net boven de 19 €ct/m3. De stijging is een duidelijk signaal dat de gasprijs alleen in hele gunstige omstandigheden onder de 18 €ct/m3 duikt. Deze week werd de druk op de gasprijs echter opgevoerd door zowel een hogere olie- als CO2 emissierechtenprijs.

De olieprijs steeg week op week ruim 4% onder druk van het buitenlandbeleid van de VS. De stijgende importtarieven zetten de internationale betrekkingen steeds verder onder druk, wat op de korte termijn de prijs doet laat stijgen. Uiteindelijk zullen de hogere importtarieven leiden tot minder internationale handel en een daling van de mondiale economie. Dit heeft juist effect op de lange termijn olieprijzen, omdat de toekomstige vraag dan lager zal liggen en prijs daardoor daalt.

De prijsstijgende effecten op de gasprijs hebben voorlopig vooral invloed op Cal-20 prijs, bij verder gelegen contractjaren zien we de prijsstijgende invloeden steeds minder prominent worden.

De elektriciteitsprijzen lieten ook een flinke stijging zien. Grondstoffen voor de productie van elektriciteit stegen over de gehele linie. Het enige lichtpuntje voor de elektriciteitsprijs was het aanbod van duurzaam geproduceerde energie, alhoewel dit voornamelijk effect heeft op de APX prijzen en minder op de jaarprijzen. Naast de gasprijs liet ook de kolenprijs een week op week toename van ruim 3% zien. Dit is opmerkelijk omdat deze week ook de prijs van CO2 emissierechten flink steeg. Bij een toename van de CO2 emissieprijs wordt de productie van kolen in verhouding tot gas duurder en zien we vaak een afname van de vraag naar kolen, met een dalende prijs tot gevolg. Maar de stijging van de olieprijs en de daarmee samenhangende handelsconflicten hebben echter ook zijn uitwerking op de kolenprijs.

De prijs voor CO2 emissierechten klom deze week voor het eerst sinds 2008 tot boven de €28 /ton. Analisten houden er rekening mee dat ook de grens van €30 /ton binnenkort geslecht gaat worden. De opwaartse beweging hangt sterk samen met het nieuws uit Duitsland waar bekend werd gemaakt dat de emissierechten die vrijkomen bij het sluiten van de kolencentrales uit de markt zullen worden gehaald. Het verhandelen van deze rechten in het Europese handelssysteem zou onherroepelijk hebben geleid tot een overaanbod van rechten en daarmee een dalende prijs. Omdat Duitsland deze rechten nu zelf gaat opkopen wordt deze reeds ingeprijsde onzekerheid in het handelssysteem weggenomen.