Energie – Marktupdate week 20 – 2020

De tarieven van aardgas dalen deze week met één procent. Door deze daling komt de marktprijs voor CAL-21 op € 0,1196 per m3. De marktontwikkelingen betreffende aardgas zijn al weken hetzelfde; het aanbod is hoog en de vraag is laag. Landen als Noorwegen, Rusland en de Verenigde Staten bieden volop aardgas en LNG aan. De verwachting is hierdoor dat de gasbergingen volledig gevuld raken. Dit heeft als mogelijk gevolg dat ook de komende winter de prijzen voor aardgas laag zullen zijn.

De olieprijs heeft inmiddels het dal met bodemprijzen verlaten. De prijs voor olie (Brent, month-ahead) is deze week rond de 29 dollar per vat. Dit is een nog steeds een kleine daling ten opzichte van vorige week, maar stukken hoger dan het dal van een paar weken geleden, waarbij de olieprijs onder de 25 dollar kwam. De olieprijs krijgt symptomen van een licht herstel. De vraag is alleen voor hoe lang dit gaat duren.

Het is onzeker of het toerisme komende zomer op gang gaat komen in Europa, dus tevens het vliegverkeer. Frankrijk gaat er in ieder geval voor zorgen dat het binnenlandse toerisme weer aan de gang komt, maar of buitenlandse toeristen komende zomer welkom zijn is onduidelijk. De Franse regering neemt over twee weken een officieel besluit. Het besluit zal mede worden beïnvloed door de ontwikkelingen van het coronavirus en de internationale afspraken over het openstellen van de grenzen.

Op het besluit van Frankrijk zal moeten worden gewacht, maar landen als Spanje en Engeland hebben al maatregelen genomen. Spanje en Engeland hebben aangekondigd dat buitenlanders in quarantaine worden geplaatst. Een redelijke aanname is dat veel toeristen hier niet op zitten te wachten en hierdoor de vakantie uitstellen. Dit kan als gevolg hebben dat de vraag naar olie laag zal blijven, wat dan weer consequenties heeft voor de olieprijs.

De tarieven van elektriciteit dalen deze week harder dan aardgas, namelijk met drie procent. De marktprijs voor een MW elektriciteit voor CAL-21 is € 42,83 PEAK LOAD. Mogelijke verklaring hiervoor is de daling van de CO2-emissierechten (EUA). De emissierechten zijn deze week gedaald tot onder de 19 euro per ton. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de problematiek in Frankrijk met de kerncentrales. Het onderhoud kan vanwege het afstand houden tussen monteurs niet doorgaan en wordt uitgesteld. Hierdoor kunnen kerncentrales minder produceren en hebben dus ook minder emissierechten nodig.