Energie – Marktupdate week 1 – 2020

Heel 2019 hebben de weersomstandigheden en de substantiële aanvoer van LNG richting Europa de richting bepaald van de gasmarkt. De stabiele aanvoer vanuit Noorwegen en Rusland ondersteunde deze dalende trend, ondanks de hoge vraag. Als kers op de taart bereikten Rusland en Oekraïne vlak voor de kerst overeenkomst over de gasdoorvoer richting Europa. Hierdoor daalde de gasprijs verder.  

Op korte termijn komen opnieuw zachte temperaturen richting Europa. Dit drukt vooralsnog vooral de korte termijn contracten, maar naarmate de situatie zich langer voordoet zal steeds meer druk ontstaan op de contracten voor de langere termijn.

De prijs voor CO₂-emissierechten kende een behoorlijk steile neerwaartse sprint aan het einde van 2019. De sterk gedaalde gasprijs wordt als hoofdreden gezien, maar ook de onzekerheid over wat er gaat gebeuren met de niet geveilde Britse CO₂-rechten. Het lijkt erop dat deze rechten nog in de markt worden gebracht, maar dit is niet zeker.

De prijs voor elektriciteit duikelde mee met de prijs voor aardgas rond de kerst, en ook de ontwikkeling op de markt voor CO₂-emissierechten deed een duit in het zakje van de stroommarkt.

Steenkoolcontracten ervaren onverminderd grote neerwaartse prijsdruk. De oorzaak ligt vooral in de dalende gasprijs, aangezien de koppeling met de prijs voor aardolie -die traditioneel sterk was- voor nu volledig losgelaten lijkt. De lage gasprijs maakt dat gascentrales de elektriciteitsproductie met steenkool op economische gronden verdringen. Dit verlaagt de vraag naar steenkool, met een prijsdaling tot gevolg. Daarbij telt Nederland sinds de kerst nog maar vier operationele kolencentrales. Met de huidige gasprijs doet dat de Nederlandse stroomprijsvorming nauwelijks pijn, aangezien moderne gascentrales goedkoper produceren dan de kolencentrales.