Energie – Marktupdate week 43 – 2020

De aardgasprijs voor 2021 kende afgelopen week een sterke stijging (+5%). Deze stijging is volledig gedreven door korte termijneffecten en met het leveringsjaar 2021 in zicht heeft dit een grote invloed. Dit is dan ook direct de reden dat de jaren na 2021 op hetzelfde niveau bleven.

Wat waren deze effecten? Allereerst was het begin deze week erg koud wat de vraag naar gas deed toenemen. Ook was er afgelopen week minder LNG beschikbaar en zorgde organen in de Verenigde Staten voor een lagere productie van aardgas. Al met al dreef dit de gasprijs voor 2021 op, al staat deze nog altijd onder de marktprijzen van 2022-2024.

Vorige week schreven wij al dat de oliemarkt erg rustig is. Deze situatie was deze week ongewijzigd. De OPEC+ landen houden zich aan de productiebeperkingen wat opwaartse druk geeft. Echter wordt dit gecorrigeerd door een verminderde vraag naar aanleiding van de coronacrisis. Beide houden elkaar in evenwicht waardoor een vat Brent olie net boven de 40 dollar staat. De OPEC+ gaat binnenkort vergaderen over de productiebeperkingen in 2021. De verwachting is dat de er weer meer geproduceerd gaat worden wat de prijs omlaag kan duwen.

De elektriciteitsmarkt voor 2021 is afgelopen week licht gestegen. Op de elektriciteitsmarkt spelen een aantal belangrijke zaken. De combinatie van de Coronacrisis en de kans op een no-deal Brexit zorgt voor zeer lage CO2-prijzen. Dit gecombineerd met een relatieve lage steenkoolprijs en hogere gasprijzen zorgt voor meer elektriciteitsproductie uit steen- en bruinkool.

Door dat Nederland nog maar weinig kolencentrales heeft is het effect op de Nederlandse stroomprijs niet heel groot. Echter is dit effect in Duitsland vele malen duidelijker. Dit is ook de reden dat de Duitse stroomprijzen op dit moment ruim 5 euro per MWh voordeliger zijn dan in Nederland, terwijl dit in september nog omgekeerd was. Nederland profiteert hier enigszins van door stroom te importeren uit Duitsland.

Energie – Marktupdate week 42 – 2020

Een rustige week op de energiemarkt met een stabiel verloop op voornamelijk de gasmarkt. Het koudere weer zorgt voor meer vraag naar aardgas, maar hier is nog niets van terug te zien in de markttarieven. Een verklaring hiervoor is dat het aanbod van Noors aardgas weer op peil is nadat de stakingen bij olie- en gaswerkers zijn beëindigd. Verder zorgt de constante toevoer van Russisch aardgas voor voldoende gas in de opslagen; een Europees gemiddeld niveau van 97 procent. Het markttarief voor aardgas is nauwelijks gewijzigd. Dit zorgt voor een markttarief van 0,1360 €/m³ exclusief opslag voor CAL-21, een nihil verschil ten opzichte van vorige week.

Op de oliemarkt is het tevens rustig. Door de productiebeperkingen van de Opec+ landen is er sprake van een lichte opwaartse prijsdruk, maar veel effect heeft dit nog niet. Een vat Brent olie blijft rond de $ 42 per vat. De beperkte impact van Orkaan Delta op de westkust van de Verenigde Staten zorgt er ook voor dat de prijs van olie vrijwel ongewijzigd blijft.

Op de elektriciteitsmarkt was er meer aan de hand. Het markttarief voor CAL-21 is met vier procent gedaald tot een tarief van 45,75 €/MWh voor PeakLoad exclusief opslag. De voornaamste oorzaak van de daling is dat de (UEA) CO2-emissierechten hun laagste niveau hebben behaald sinds midden augustus. Verdere oorzaken van deze daling is het toegenomen aanbod van elektriciteit vanuit Franse nucleaire centrales, samen met elektriciteit vanuit waterkrachtcentrales uit andere Europese landen.

De oorzaak van de daling van CO2-emissierechten heeft te maken met het bestrijden van de pandemie. Afgelopen dinsdag zijn nieuwe maatregelen afgekondigd die woensdag om 22:00 zijn ingegaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder vraag is naar emissierechten wat voor een prijsdrukkend effect zorgt.

Energie – Marktupdate week 41 – 2020

In tegenstelling tot vorige week is de energiemarkt deze week meer in beweging. Het markttarief van aardgas voor CAL-21 is met vier procent gestegen. Hierdoor komt het markttarief voor CAL-21 op 0,1365 €/m³ exclusief opslag. Reden van deze opwaartse druk is te vinden in het koudere weer wat in opkomst is. Verder zijn de gasopslagen niet zo vol als gedacht wat tevens voor een opwaartse druk zorgt.

Het prijsniveau van Brent olie schommelt rond de $ 42 per vat. Een lichte stijging ten opzichte van vorige week dankzij orkaan Delta. Energiebedrijven hebben 80 procent van hun olieproductie in de Golf van Mexico gestaakt ter voorbereiding op deze orkaan. De verwachting is dat de prijs per olievat na de orkaan weer (licht) zal afnemen. Onduidelijk is of tevens de vraag naar olie gaat afnemen.

Uit een analyse van de OPEC wordt namelijk geconcludeerd dat de vraag naar olie rond 2040 een piek zal hebben. De alsmaar groeiende wereldbewolking zal ervoor zorgen dat de vraag naar olie blijft stijgen van 97,7 miljoen vaten per dag in 2021 naar 109,3 miljoen vaten in 2040. Volgens de OPEC zal na 2040 de daling intreden, een conclusie die niet de gehele oliewereld deelt.

Het Britse oliebedrijf BP heeft namelijk andere verwachtingen. BP stelt dat de piek naar olie nu al gaande is. Hierom gaat BP de komende jaren haar olieproductie afstoten tot een reductie van minimaal 40 procent in 2030. Daarentegen heeft het Brits- Nederlandse oliebedrijf Shell wel de verwachting dat de olievraag gaat stijgen de komende jaren, maar wat wel sterk afhankelijk is van het verloop van de coronapandemie.

Elektriciteit is deze week met twee procent gestegen. Hierdoor komt het markttarief voor CAL-21 op 47,50 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslag. Oorzaak van deze stijging is de onrust rondom de Brexit en de (mogelijk chaotische) uittrede uit het CO2-emissierechten systeem (EUA). Dit is alsnog een kleine stijging, maar wellicht een voorbode voor wat komen gaat.

Deze week is er in Brussel namelijk gestemd over de Klimaatwet. Woensdag is gebleken dat er steun is voor een Europese CO2-reductie van 60 procent, wat voor extra druk zorgt bij lidstaten om in ieder geval voor de reductie van 55 procent te gaan stemmen.

Deze ambitieuze doelstelling zorgt ervoor dat het Emission Trading System (ETS) opnieuw moet worden herzien, wat in 2018 al is gebeurd. Door deze doelstelling gaat het ETS namelijk een nieuwe fase in, de huidige staat van het systeem kan niet intact blijven. Dit stelt namelijk Hans van Cleef, senior energie-econoom van de ABN Amro.

Om een stap terug te doen; op de ETS worden CO2-emissierechten verhandelt. Het aantal emissierechten worden ieder jaar met 2,2 procent verminderd. Om de doelstelling te halen, zal dit percentage moeten worden verhoogd, aldus Van Cleef. De Europese Commissie zal met voorstellen moeten komen om de doelstelling te kunnen halen.

Het gevolg van deze nieuwe fase is dat de CO2-emissierechten de komende jaren duurder zullen worden. De emissierechten schommelen deze week rond de 25 €/ton, maar een stijging naar 30-40 €/ton is een reëel scenario volgens Van Cleef. Een basisscenario volgens de energie-econoom, maar gunstiger dan het tweede scenario. Hierin wordt een forse prijsstijging geschetst ten gevolge van het achterblijven CO2-reductie door regeringen en bedrijven. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de kosten voor emissierechten oplopen tot gemiddeld 50 €/ton.

Energie – Marktupdate week 40 – 2020

Het was een relatief rustige week voor de gasmarkt. Het CAL-21 tarief is ongeveer een halve procent gedaald ten opzichte van vorige week. Een rustige week voor de tarieven, maar wel een stevig bericht vanuit de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In de Staatscourant meldt het kabinet dat de NAM de puttenrij Uiterburen definitief wil afsluiten.

De locatie Uiterburen maakt onderdeel uit van het aardgasveld in Slochteren en is de eerste locatie van het Groningen gasveld waar de gasputten definitief worden afgesloten en opgeruimd. Ongeveer 70 jaar geleden werd het gas hier ontdekt. De vondst leidde tot het besluit om geheel Nederland aan te sluiten op aardgas. De gasbel zat bijna 2.700 meter diep en bleek ongeveer 2.700 miljard kubieke meter gas te bevatten. In 1963 begon de distributie van het aardgas uit Slochteren. Gemeenten in de provincie Groningen werden toen als eerste aangesloten.

Vanaf begin jaren 70 tot 2015 is er landelijk jaarlijks ongeveer 70 – 80 miljard kubieke meter geproduceerd, met een piek in 1976 en 1977 van meer dan 100 miljard kubieke meter. De jaren na 2016 kenmerken zich door een reductie van de aardgasproductie tot jaarlijks minder dan 50 miljard kubieke meter. Deze verlaging van de productie is nodig ter voorkoming van aardbevingsschade.

Het sluiten van de Nederlandse aardgas velden heeft vrijwel geen impact gehad op de gasprijzen. Via internationale leidingen komt aardgas uit omringende landen Nederland binnen. Ook heeft LNG haar intrede gedaan. LNG is gas in vloeibare vorm en gaat bij de Maasvlakte in Rotterdam na bewerking gasvormig ons netwerk in. In 2015 had Nederland nog een productieoverschot dat werd geëxporteerd. Inmiddels importeren we als land meer dan dat we exporteren. Onderaan de streep is Nederland daardoor een importland geworden.

Voor de termijn producten bepalen de CO₂-prijs en de gasprijs het prijsbeeld. Op de markt voor CO₂-rechten wordt het beeld vooral bepaald door de economische impact van de coronamaatregelen, aangevuld met relatief hoge veilingvolumes. De CO₂-prijs beweegt zeer veel op en neer. Toch was het een relatief rustige week voor de elektriciteitsmarkt. Week-op-week is het CAL-21 tarief nog geen half procent gestegen. Sommige Europese regeringen voeren opnieuw lockdown-maatregelen in om het weer oplevende coronavirus in toom te houden. We verwachten dat er de komende tijd weer meer prijsvolatiliteit zal zijn.

Energie – Marktupdate week 39 – 2020

De gasprijzen bewogen deze week zijwaarts. Cal-21 noteerde een kleine min terwijl Cal-22 een kleine plus noteerde. Prijsopdrijvende invloeden als een toename van de vraag naar gas werden gecompenseerd door prijsdrukkende invloeden. De belangrijkste prijsdrukkende invloed is de ontwikkeling van de olieprijs. Waar de olieprijs afgelopen week nog flink wist te stijgen is een kenterring in de maak. De OPEC heeft moeite om de productiebeperkingen te handhaven in de huidige marktomstandigheden. Een aantal deelnemende landen heeft haar productie opgevoerd om het hoofd te bieden aan de nijpende binnenlandse financiële situatie. De economische vooruitzichten laten door een toename van de geregistreerde coronabesmettingen in Europa en de Verenigde Staten ook een negatiever beeld zien. De olieprijs staat met $41,11 /vat (Brent, month-ahead) nog wel boven de $40, maar waar de olieprijs de afgelopen periode omhoog keek neemt het neerwaarts potentieel nu weer toe.

De elektriciteitsprijzen lieten deze week een flinke daling zien. De Cal-21 prijzen daalden van alle termijnprijzen het meest, met respectievelijk -3,6% voor baseload en -2,5% voor peakload. Een mooie week met voldoende productie van duurzame energie werd gecomplementeerd met een forse daling van de CO2 emissieprijs. Week op week daalde de prijs voor CO2 emissierechten met bijna 8% naar €26,50 /ton. Deze ontwikkeling vertaalt zich dus door in de termijnprijzen van elektriciteit.

Door het verminderde aandeel van kolencentrales in de Nederlandse energiemix heeft de ontwikkeling van de kolenprijs steeds minder invloed op de prijsontwikkeling van elektriciteit. Dit werd deze week weer geïllustreerd door een flinke stijging van de kolenprijs (+4%), terwijl de prijzen van elektriciteit fors daalden (-4%). De kolenprijs staat momenteel hoog door de zeer beperkte aanvoer van kolen naar Europa. Landen waar kolen een groot aandeel heeft in de energiemix, zoals bijvoorbeeld Duitsland, zien de prijzen van elektriciteit hierdoor stijgen.

Energie – Marktupdate week 38 – 2020

De marktprijs van aardgas is deze week met vier procent gestegen tot een prijs van 0,1322 €/m3 voor CAL-21. Een oorzaak van deze stijging is de hogere temperatuur van afgelopen week, gepaard met weinig wind waardoor er lage opbrengsten waren vanuit de windmolens en de piekende elektriciteitsprijzen. Dit had als gevolg dat de gascentrales moesten bijdraaien om het tekort op het elektriciteitsnet op te vangen.

De verwachting is echter dat de komende week de marktprijs van aardgas voor CAL-21 gaat dalen. De komende week gaat er namelijk een hardere wind opzetten. Hierdoor is de verwachting dat gascentrales minder nodig zijn voor elektriciteit; het gasverbruik gaat dus omlaag. Hiernaast komen de leden van de Opec+ komende donderdag bijeen om de productiebeperkingen te bespreken. Dit laatste kan een prijsdrukkend effect hebben op onder andere de markt van aardgas.

Afgelopen dinsdag kwam het Internationaal Energieagentschap (IEA) met negatieve verwachtingen over de vraag naar ruwe olie. Het agentschap gaf in hun maandelijkse marktrapport vooral de nadruk op de fragiele staat van de oliemarkt. Het agentschap stelt daarom de verwachtingen over de toekomstige vraag naar olie bij. Dit zal, gemiddeld genomen, uitkomen op een vraag van 91,7 miljoen vaten per dag in 2020, dit is ruim 8 miljoen vaten per dag minder dan in 2019. Dit is de verwachting van het agentschap, maar is sterk afhankelijk hoe de pandemie zich ontwikkelt. De prijs van een vat Brent olie is gisteren wel (gewoon) gestegen naar een prijs van $ 42 per vat.

De marktprijs van elektriciteit voor CAL-21 is deze week met drie procent gestegen tot een prijs van 48,00 €/MWh voor PeakLoad, exclusief opslagen. Deze stijging heeft te maken met onder andere de CO2-emissierechten (EUA) waar bijna € 30 per ton CO2 voor moest worden betaald. Een andere reden was de lagere productie van windenergie zoals eerder is genoemd.

De elektriciteitsmarkt laat deze week vooral een enorme volatiliteit zien. Deze volatiliteit werd onder andere geuit op de dagvooruitmarkt. Afgelopen zondag kwamen negatieve prijzen tot stand door gunstige weersomstandigheden. Vanwege deze weersomstandigheden kwam hernieuwbare opwek goed uit de verf. Hierdoor was de laagste prijs -10,00 €/MWh.

Dinsdagavond was de situatie anders. De vraag naar elektriciteit was hoger en de opwek van hernieuwbare energie was lager waardoor de marktprijs op de dagvooruitmarkt uitkwam op 189,25 €/MWh.

Deze prijspieken kwamen als een verrassing voor de elektriciteitsmarkten in Noordwest-Europa. Alle aangesloten landen hadden te maken met diepe dalen en hoge pieken. Een marktkenner noemt deze situatie een ‘wake-up call’. Deze situatie is namelijk onlosmakelijk verbonden met de energietransitie; hoe moet de markt reageren op situaties met (ineens) veel hernieuwbare opwek?   

Energie – Marktupdate week 37 – 2020

Na een periode van stijging daalde de aardgasprijs de afgelopen week met bijna zeven procent (CAL-21). De belangrijkste oorzaak achter deze daling is de lagere olieprijs. Deze daalde afgelopen week tot net onder de 40$ voor een vat Brent olie. Deze dalende trend op de oliemarkt is een gevolg van achterliggende vraag en toenemende productie. Het gehoopte economische herstel komt – onder druk van een tweede Coronagolf – niet op gang terwijl de productie toeneemt. Onder druk van de OPEC is er de afgelopen maanden fors minder olie geproduceerd dan gepland. Dit kwam neer op:

  • 9,7 miljoen vaten olie per dag minder mei 2020 – juli 2020
  • 7,7 miljoen vaten olie per dag minder augustus 2020 – december 2020
  • 5,8 miljoen vaten olie per dag minder januari 2021 – april 2022

Nu deze restricties afbouwen wordt de productie weer opgevoerd. Met name Saudi Arabië produceert meer om marktaandeel terug te winnen.

Een sterke daling van de aardgasprijs heeft een direct prijsdrukkend effect op de prijs van elektriciteit. Dat de prijs van elektriciteit niet verder daalde had te maken met een licht gestegen kolen- en CO2-prijs. Tijdens de zomerperiode zijn maar de helft van de gebruikelijke CO2-rechten geveild wat deze prijs de afgelopen periode op niveau heeft gehouden. Nu de zomer is afgelopen worden de gebruikelijke aantallen weer aangeboden waardoor er een overschot ontstaat. Hiernaast heeft de Europese Commissie plannen om het CO2-reductiedoel te verhogen naar 60%. Dit zal mogelijk gepaard gaan met een bodemprijs voor de CO2 rechten waardoor de prijs wordt opgedreven.

De komende weken krijgt Europa te maken met een warm begin van de herfst. Met temperaturen van boven de 25 graden neemt de vraag naar elektriciteit toe wat zorgt voor meer vraag naar aardgas. Met het einde van het jaar in zicht heeft dit ook haar invloed op de prijsvorming van elektriciteit en aardgas voor 2021.

Energie – Marktupdate week 36 – 2020

De gasprijs is afgelopen week met 4% gestegen ten opzichte van de sluiting van week 35. De marktprijs van CAL-21 is gesloten op 0,1365 €/m3. De stijging heeft te maken met het onderhoud aan het gasnetwerk in Europa, de lage LNG toestroom en de lage productie in Nederland. Daarnaast is het weer kouder aan het worden en zijn de vakanties voorbij. Dit heeft als gevolg een toenemende vraag.

Daarentegen wordt er vanaf komend weekeinde weer meer wind verwacht waardoor de door gascentrales geproduceerde elektriciteit te duur wordt ten opzichte van de door windmolens geproduceerde elektriciteit.

De prijs van een vat Brent olie schommelt nog steeds rond de $ 45 per vat. De gevolgen van de orkaan Laura zijn meegevallen. In een aantal gevallen zijn er al oliemaatschappijen die de platforms weer aan het bemannen zijn. Daarnaast zijn ook de raffinaderijen weer aan het opstarten. Een duidelijke richting is er echter nog niet.

Elektriciteit is deze week met 3% gestegen tot 48,77 €/MWh PeakLoad (ex. opslagen) voor CAL-21. De oorzaak van deze stijging moet gezocht worden in de stijging van de CO2-emissierechten en het onderhoud en de koelwaterperikelen van de Franse kerncentrales.

De Europese Unie heeft het systeem met CO2-emissierechten in het leven geroepen om de elektriciteit-intensieve industrie een duwtje te geven. Dit duwtje moet in de richting van het investeren in duurzame productie technologieën zijn. Door emissierechten uit de markt te nemen zorgt zij voor een krapte op de CO2 markt waardoor deze zal gaan stijgen.

Daarnaast hebben de uitgebreide steunmaatregelen en het nieuwe inflatiebeleid in de Verenigde Staten ervoor gezorgd dat de beurzen verder stijgen. Het goedkope geld dat gecreëerd wordt moet toch ergens heen. De

Energie – Marktupdate week 35 – 2020

De marktprijs van aardgas is deze week wederom met drie procent gestegen. De marktprijs voor CAL-21 sloot deze week op 0,1319 €/m3. De oorzaak van deze stijging is te vinden in het onvoorziene onderhoudswerk in de gascentrale in Noorwegen. Het onderhoudswerk verhinderde levering van aardgas naar Nederland.

Deze stijging zorgt ervoor dat de prijs voor een m3 aardgas weer beweegt richting de ‘oorspronkelijke’ marktprijs. De marktprijs verkeerde in een diep dal door de dalende vraag na het uitbreken van het corona virus. De vraag was normaal gesproken hoog omdat aardgas wordt gebruikt bij de productie van elektriciteit. Door het mondiale virus daalde tevens de vraag naar elektriciteit in grote sectoren zoals de industrie waardoor er indirect minder vraag was naar aardgas.

De prijs van een vat Brent olie schommelt rond de $ 45 per vat. De prijs is licht gestuwd door orkaan Laura in de Golf van Mexico die woensdagnacht aankwam in de zuidelijke staat Louisiana van de Verenigde Staten. Deze prijsdruk is ontstaan doordat olieraffinaderijen daar stil zijn komen te liggen en lichte schade hebben. Zolang er geen forse schade wordt geconstateerd, zal het prijs stuwend effect van korte duur zijn.     

Elektriciteit steeg deze week met vijf procent tot een prijs (exclusief opslag) van 47,83 €/MWh voor CAL-21. De volatiliteit van deze markt was het meest noemenswaardig. Woensdag 26 augustus begon de marktprijs op de spotmarkt rond de € 3 per MWh, maar later in de avond bereikte de marktprijs de hoogste uurprijs van dit jaar; € 90 per MWh.

De reden van deze stijging kent verschillende oorzaken. Ten eerste was er beperkte beschikbaarheid op de kabel vanuit Noorwegen. Ten tweede lagen de gascentrales in Rijnmond en Diemen eruit en als laatste startte de kolencentrale in de Eemshaven niet. Dit heeft ervoor gezorgd dat er elektriciteit vanuit Duitsland moest worden geïmporteerd.

Deze redenen hadden een prijs stuwend effect, maar er was een oorzaak met een sterker aandeel. De prijs voor de CO2-emissierechten (EUA) zijn namelijk sinds het weekend stevig omhooggegaan, namelijk met € 3 per emissierecht, waardoor deze rond de 29 €/ton CO2 ligt. Deze stijging was hoogst onverwachts en is vooral gefundeerd op speculaties en onderbuikgevoel.

De CO2-emissierechten markt wijst naar een recent artikel in de Financial Times afgelopen weekend. Het media publiceerde het artikel ‘Carbon trading: the ‘one-way’ bet for hedge funds’. Een interessant artikel die concludeert dat de gestegen prijs van emissierechten wordt veroorzaakt door de Europese Unie. Brussel heeft namelijk bepaald dat industrieën groener moeten gaan produceren en zij wilt dit op deze manier die kant op drukken. Dit nieuws is niet nieuw, maar een artikel van de Financial Times heeft wellicht gezorgd voor een ‘wake-up call’ onder beleggingsfondsen zoals ‘hedge funds’.  

Het artikel stelt dat de interesse vanuit dit soort partijen komt doordat de markt aan het evolueren is. De verwachting binnen die partijen is dat de marktprijs in 2022 gemakkelijk de € 40 zal bereiken. Handelaren verwachten dat de marktprijs zal moeten worden verdubbeld tot € 50 per ton om het gewenste effect vanuit de Europese Unie te hebben, namelijk het vergroenen van de industrie.

Energie – Marktupdate week 34 – 2020


De lange termijn aardgas markt beweegt al geruime tijd zijwaarts. Zolang er geen grote veranderingen in de verwachte vraag en aanbod plaatsvindt zal dit ook zo blijven. Voor 2021 ligt deze situatie iets anders. Het recente warme weer heeft gezorgd voor fors meer vraag naar aardgas voor de productie van elektriciteit. Om de voorraden al voor het winterseizoen niet te laten krimpen is er de afgelopen periode meer gas gekocht dan gebruikelijk rond deze tijd. Hierbij waren er ook economische positieve cijfers te horen over 2021. Zo voorziet De Nederlandsche Bank een groei van het BBP van 2,9% in 2021. Alles bij elkaar draagt dit bij aan een gestegen aardgasprijs voor 2021.

Vorige week schreven wij al over de terugloop van de vraag naar olie. Opvallend is dat ondanks deze terugloop de olieprijs afgelopen week op het hoogste niveau sinds vijf maanden stond. Sinds de lock-down in maart loopt de olieprijs van Brent zeer gestaag op naar de huidige 45$ / vat. Hiermee is te concluderen dat de strategie, het verminderen van de olieproductie, van de OPEC+ succesvol heeft uitgepakt.

Ook de elektriciteitstarieven toonde afgelopen week een stabiel beeld. De prijs voor het uitstoten van CO2-emissies staat relatief hoog maar heeft een steeds beperktere impact in de prijsvorming van elektriciteit. Nederland kent nog vier actieve kolencentrales. Hiernaast geeft persbureau Montel aan dat er in de vakantieperiode dusdanig weinig handel plaats heeft gevonden dat de prijsvorming geen reëel beeld geeft van de markt.

Ook de elektriciteitstarieven toonden de afgelopen week een stabiel beeld. De prijs voor het uitstoten van CO2-emissies staat relatief hoog maar heeft een steeds beperktere impact in de prijsvorming van elektriciteit aangezien deze voornamelijk van toepassing zijn bij kolencentrales. Nederland kent nog maar vier actieve kolencentrales. Hiernaast geeft persbureau Montel aan dat er in de vakantieperiode dusdanig weinig handel heeft plaatsgevonden dat de prijsvorming geen reëel beeld geeft van de markt.

De lange termijn elektriciteitsprijzen (2022 – 2024) worden hoofdzakelijk beïnvloed door de gasprijzen en zolang die stabiel zijn, zullen de elektriciteitsprijzen dat ook zijn.