Energie – Marktupdate week 13 – 2020

Het slot van vorige week lijkt voorlopig de bodem van de aardgasprijzen te zijn. Gisteren sloot de CAL-21 prijs boven de 12 cent op 12,12 €ct/m3. De gasprijs wordt sterk beïnvloed door de olieprijs die vandaag richting de $25 /vat beweegt. Na Azië en Europa wordt nu ook Amerika hard getroffen door het coronavirus. Het aantal besmetting heeft in de VS het totaal van China en Italië al overschreden. Het is in dit stadium nog onduidelijk wat het effect gaat zijn op de Amerikaanse economie, dit zorgt voor extra onzekerheid in een toch al onzekere markt. Nu de oliekranen van de OPEC en Rusland openstaan is er voorlopig geen verlichting voor de olieprijs.  

Naast de olieprijs zijn ook andere factoren van invloed op de lage gasprijs. De reserves zijn grotendeels weer gevuld en de aanvoer van LNG ligt op een zeer hoog niveau. Daarnaast zijn onderhoudswerkzaamheden aan gasnetten door het coronavirus uitgesteld, waardoor er meer aanvoer van gas is dan gepland. In een later stadium zullen deze onderhoudswerkzaamheden moeten worden ingehaald, naast de dan al geplande werkzaamheden, zodat dan wat druk op de aanvoerzijde van gas zal komen te staan

De elektriciteitsprijzen volgen in Nederland al geruime tijd nauwgezet de prijsontwikkeling van gas. Reden hiervoor is het hoge percentage gascentrales dat wordt ingezet voor de Nederlandse elektriciteitsproductie. Met de flinke daling van de CO2 emissieprijzen in de afgelopen weken (-30%) wordt echter de inzet van kolencentrales weer aantrekkelijker. Dit is direct zichtbaar in de kolenprijs, die ondanks de neergang van de olie- en gasprijzen de afgelopen maand juist licht wist te stijgen. Een toename van de vraag naar kolen in Europa is hiervoor de drijvende factor.

Momenteel wordt de dagprijs van elektriciteit, naast het afgenomen volume aan elektriciteit door de coronacrisis, sterk beïnvloed door de zonnige dagen. De elektriciteitsprijs bereikte in Duitsland deze week zelfs negatieve prijzen, wat ongebruikelijk is voor de maand maart. Ook in Nederland lagen de dagprijzen afgelopen maand zeer laag.

Energie – Marktupdate week 12 – 2020

Corona zaait complete angst op de energiemarkten. De lange termijncontracten (CAL 21 t/m 24) voor aardgas zijn wederom flink gedaald. Het virus zorgt voor angst in de markt en drukt hierdoor de prijs. Het CAL-21 tarief van aardgas staat op € 0,1180 per m3.

Dat angst en onzekerheid de toon slaan en hierdoor de prijzen drukken is duidelijk. Een prijzenoorlog tussen olieproducerende landen helpt hier echter ook aan mee. Sinds de gefaalde overleggen tussen de olieproducerende landen (OPEC) is er een heuse prijzenoorlog op olie aan de gang. Dit in combinatie met de coronacrisis heeft veroorzaakt dat in nog geen maand tijd de prijs van een vat (Brent) olie gedaald is van bijna 60 naar 25 dollar. Dit heeft grote consequenties voor Nederlandse olie- en gasbedrijven. Een voorbeeld is Shell. Shell was een lange tijd het grootste bedrijf in de AEX. De huidige stand van zaken is dat Shell niet eens de nummer drie meer is. De koers van Shell is gedaald van € 31,09 in mei 2018 naar € 11 vandaag.

De regering steekt haar handen uit de mouwen om de economische impact van het virus zo gering als mogelijk te houden. De regering onderzoekt daarom of de energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) kan worden uitgesteld. Dit zal dan moeten gelden voor bedrijven die in de tweede, derde en vierde schijf zitten. Deze maatregel geldt voor belastingen op aardgas en elektriciteit.

Door de huidige mondiale crisis dalen tevens de lange termijncontracten voor elektriciteit. De tarieven van elektriciteit en aardgas correleren sterk met elkaar en de ene daling kondigt vaak de ander aan. Alleen elektriciteit daalt nog sterker dan aardgas. CAL-21 daal met maar liefst 12 procent. Deze uitschieter naar beneden geldt niet alleen voor CAL-21, maar CAL-22 en CAL-23 nemen tevens een duikvlucht.

In onze eerste marktupdate van 2020 (https://ctenergy.nl/marktupdate/page/4/) stond het elektriciteitstarief voor CAL-21 (PeakLoad) op € 51,13 per MWh. Nu 79 dagen later is het tarief gedaald naar € 41,45 per MWh (PeakLoad). In zo’n (vrij) korte tijd is het tarief sterk gedaald.

Energie – Marktupdate week 11 – 2020

Afgelopen week zijn de gasprijzen voor CAL-21, 22, 23 en 24 flink gedaald. Trigger voor deze sterke daling is de olieprijs die zwaar onder druk staat door Corona en geopolitiek. Saoedi-Arabië en Rusland vechten sinds afgelopen weekeinde een prijsoorlog uit. De landen werden het vorige week niet eens over een productiebeperkingen. De bedoeling van de productiebeperkingen was om de olieprijs te stimuleren, maar heeft momenteel een averechts effect. Rusland en Saoedi-Arabië hebben beiden de productiekraan wijd open gezet.

Aangezien zowel CAL-21, 22, 23, als 24 flink zijn gedaald lijkt de markt de gebeurtenissen van afgelopen week (Corona, geopolitiek) te beoordelen als lange termijn effecten. Wel staat aardgas CAL-21 het laagst geprijsd, CAL-24 kost twee cent meer per m3. Deze trend is echt al sinds begin dit jaar in gang gezet. CAL-21 komt steeds verder los te staan van de andere CAL-producten.

De dalende aardgasprijzen nemen de elektriciteit prijzen op sleeptouw. De daling bij de elektriciteit CAL-producten is echter minder sterk dan bij aardgas. Dit komt omdat de CO2-emissierechten tot op heden minder sterk worden beïnvloed. Handelaren grijpen dit moment aan om emissierechten in te kopen om deze weer te verkopen zodra het coronavirus weer voorbij is. Het sentiment bij deze handelaren is kennelijk dat de economische activiteiten na het coronavirus weer terugveren. Dit sentiment is niet in lijn met de visie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Zij verlaagde haar wereldwijde groeivoorspelling voor 2020 van bijna drie procent naar ongeveer tweeëneenhalf procent. Voor de eurozone verwacht de OESO een krimp van bijna één procent. Dit lijkt een voorzichtige aanpassing waar verdere verlagingen worden verwacht

Energie – Marktupdate week 10 – 2020

Het tarief van aardgas voor CAL-21 is de afgelopen week gestegen met drie procent. De stevige zeven procent daling van vorige week, ten gevolge van het coronavirus, is wat afgezwakt. Het tarief voor aardgas is desalniettemin laag. In de grafiek is echter te zien dat de contracten voor aardgas over de gehele linie zijn gestegen. De prijsstijging is te verklaren door berichtgeving rondom de OPEC top die deze week is gehouden.

Het verbond van olieproducerende landen wil een productieverlaging van olie inzetten om de dalende olieprijs een halt toe te roepen. De leden van OPEC hebben voorgesteld om de olieproductie met 1,5 miljoen vaten per dag terug te schroeven. Dit voorstel is volgens OPEC nodig om de olieprijs te ondersteunen. Doordat de transport- en luchtvaartsector momenteel in zwaar weer verkeert is er minder vraag naar olie.

De reductiemaatregel van 1,5 miljoen olievaten komt bovenop de al bestaande reductie van 2,1 miljoen vaten per dag, welke sinds eind 2019 van kracht was. Een totale productiereductie van 3,6 miljoen vaten is bijna vier procent van de mondiale vraag naar olie, dit zou neerkomen op de grootste reductie in een decennium. Of dit daadwerkelijk gaat plaatsvinden is echter de vraag. Rusland is namelijk nog niet van plan om hiermee in te stemmen. De Russische energie minister Alexander Novak wil niet toegeven aan overhaaste voorstellen. Rusland wil de situatie rondom het coronavirus nog even aankijken, mogelijk dat de implicaties voor de mondiale economie meevallen.

Een analist van de Boston Consulting Group ziet het echter somber in. Hij stelt dat de prijs voor olie nog verder gaat dalen als OPEC niet extreem ingrijpt. Het vertraagd reageren kan als gevolg hebben dat de prijs van olie daalt naar het laagste niveau sinds 2016. Energie Consultant Wood Mackenzie voorspelt zelfs een terugval in olie van 2,7 miljoen vaten per dag in het eerste kwartaal. Dit heeft ermee te maken dat China na de Verenigde Staten de grootste olieverbruiker ter wereld is. China heeft haar economische activiteiten enorm teruggeschroefd om het corona virus in te dammen, wat de mondiale vraag naar olie sterk heeft doen laten afnemen.

Elektriciteit gaat vrijwel hand in hand met aardgas en olie. De prijsstijging van aardgas en de potentiële prijsstijging van olie zorgt voor een stijging van één procent voor het CAL-21 tarief. De overige termijnprijzen van elektriciteit kenden een minder sterke stijging. De kolen- en CO2 emissierechtenprijs ondersteunen de elektriciteitsprijs niet, beide daalde deze week doordat het aanbod de vraag momenteel overstijgt.

Energie – Marktupdate week 9 – 2020

De nieuwsberichten over het Coronavirus volgen zich in rap tempo na elkaar op. Het virus verspreidt zich nu ook in Europa en is recent op 2 plaatsen in Nederland geconstateerd. Vooral de financiële markten en aandelenbeurzen reageren sterk op de onzekerheid die dit met zich meebrengt. In hun kielzog nemen zij de olieprijs met zich mee. Een haperende wereldeconomie zorgt ervoor dat het olieoverschot toeneemt, waardoor vaten olie tegen een lagere prijs van de hand gaan. Week op week leverde de olieprijs (Brent, month-ahead) bijna 10% in en beweegt richting de grens van $50 /vat. De OPEC komt komende week bij elkaar om te proberen deze prijsontwikkeling een halt toe te roepen. Rusland heeft echter al aangegeven de ontwikkelingen rondom het Coronavirus te willen afwachten alvorens ingrijpende productiebeperkingen door te voeren.

De gasprijzen bewegen mee met de dalende valuta- en olieprijzen. Week op week leverde de CAL-21 gasprijs met 7% flink in. Ook bij gas lijkt de grote van de voorspelde gasreserves de prijs te bepalen. Op de korte termijn zijn er echter ook prijsopdrijvende factoren. De buitentemperatuur lijkt zich langzaam te normaliseren naar het seizoensgemiddelde, na een periode van bovengemiddeld warme temperaturen. Wanneer ook het aandeel windenergie, na een periode van veel wind, wat minder wordt zal de vraag naar gas door de gascentrales in de regio zorgen voor een flinke stijging.

Het volume aan duurzaam opgewekte elektriciteit door wind en zon was nooit hoger dan in februari 2020. Vooral windenergie op land zorgde afgelopen maand voor bijna 5 Petajoule (PJ) aan elektriciteit. In vergelijking, dat is ruim 1 PJ meer dan het seizoensgemiddelde van alle duurzame bronnen samen. Doordat het aandeel windenergie op zee (1,3 PJ) en zon (1 PJ) ook aanzienlijk was komt de totale productie deze maand uit op bijna 7,5 PJ. (bron: www.energieopwek.nl)

Mede door de beschikbaarheid van meer dan voldoende duurzame energie en de lage grondstofprijzen wisten de elektriciteitsprijzen deze week ook flink te dalen. Zowel Cal-21 peak- als baseload leverde allebei ruim 5% in. Op het gebied van CO2 emissierechten werd deze week weer een stap gezet om het overschot aan Britse emissierechten, vorig jaar ontstaan door de ontwikkelingen rondom de Brexit, alsnog toe te voegen aan het EU ETS handelssysteem. Doordat door deze handeling meer rechten op de markt komen daalde de prijs week op week met €1 naar €24,26 /ton.

Het grote volume aan beschikbare windenergie zorgde deze maand overigens ook voor uitdagingen op het elektriciteitsnet voor netbeheerder Tennet. Op dinsdag 25 februari nam de windkracht tijdens de avondpiekuren flink af waardoor in korte tijd maar liefst 5.000 MW aan gascentrales moest worden bijgeschakeld op het net. Volgens Martien Visser (lector Energietransitie) een absoluut “kunststukje” van de gas- en stroomsector.

Energie – Marktupdate week 8 – 2020

Het CAL-21 tarief van aardgas is deze week met een procent gedaald. Dit brengt het CAL-21 tarief op 14,55 €/m3. Een stijging was waarschijnlijker. Dit had onder andere te maken doordat de LNG-leveringen niet doorgingen. De harde wind van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat tankers met LNG niet konden aanmeren en lossen. Doordat de aanvoer van vloeibaar gas stagneerde, werd een prijsstijging verwacht.

Desalniettemin is het tarief voor aardgas laag. Het (waarschijnlijke) besluit van Koning Winter om Europa over te slaan zorgt ervoor dat de gasreserves vol blijven. Het aanbod van aardgas blijft ruimer dan de vraag wat voor een drukkend effect blijft zorgen.

Het CAL-21 elektriciteit tarief is daarentegen met een procent gestegen. Dit zorgt voor een tarief van 42,50 €/MWh. Een verklaring van het stijgende tarief wordt gevonden in de stijgende kosten van CO2 emissierechten.

De prijs voor CO2 heeft een opleving ten opzichte van de afgelopen tijd. Mogelijk heeft dit te maken met de Britse uitstootrechten. Het is nog echter nog wel wachten op de bekendmaking van het tempo en wanneer de niet-geveilde Britse uitstootrechten uit 2019 op de markt komen. Het Verenigd Koninkrijk heeft namelijk vorige week besloten om door te gaan met het Europese handelssysteem EU-ETS. Dit zal betekenen dat de prijs van CO2 emissierechten zal doen dalen. Dit heeft dan weer gevolgen voor de elektriciteitsprijs.

De olieprijs is weer licht stijgende. Afgelopen weken zorgde het Corona virus ervoor dat de olieprijs dalende was. Het tij voor olie begint te keren. Marktdeelnemers verwachten dat de effecten van het virus mee zullen vallen. Desalniettemin staan de marktkenners niet volledig achter het scenario dat de olieprijs binnen een korte tijd op haar oude niveau zal zijn.

Even iets anders: een klimaatbank in Europa
De Europese Investeringsbank (EIB) moet volgens Brussel dé klimaatbank van Europa gaan worden. Het Financieel Dagblad meldt dat Brussel in de meerjarenbegroting wil vastleggen dat de lidstaten van de Europese Unie meer geld in deze bank gaan steken. Vanaf 2025 moet het EIB de helft van het leenvermogen spenderen aan milieudoelen. Voorlopend op deze doelen is het in 2021 stoppen met het financieren van projecten waarmee olie, kolen en gas gemoeid zijn.

Het EIB is redelijk onbekend bij het grote publiek. Het is daarom interessant om te noemen dat deze bank al duurzame projecten financiert. Zo heeft het EIB onlangs geld aan Rotterdam geleend zodat zij elektrische bussen kunnen kopen. Verder is het opknappen van de afsluitdijk en het aanschaffen van nieuwe metro’s voor in Amsterdam medegefinancierd door het EIB.

Het EIB moet dé geldverstrekker voor de EU worden zodat de klimaatdoelstelling kan worden gehaald, namelijk in 2050 klimaatneutraal. De lidstaten hebben het licht al op groen gezet om tot 2030 € 1.000 miljard te investeren in de aanpak van het klimaat. De bank moet een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie worden voor de rest van de banken.

Energie – Marktupdate week 7 – 2020

Na een periode van daling corrigeerde de gasmarkt met een week-op-week stijging van 4%. Een duidelijke oorzaak lijkt er niet te zijn voor deze stijging. Het aanbod van aardgas is zeer ruim waardoor de voorraden verder oplopen. De vraag blijft, als gevolg van de hoge temperaturen, ook achter bij de verwachting. Alleen de vraag naar aardgas voor de productie van elektriciteit is stijgende. Dit omdat de relatief hoge kolenprijs ervoor zorgt dat de elektriciteitsproductie door middel van aardgas lucratiever is.

Vorige week schreven wij dat de OPEC in overleg is om olieproductie te verminderen. Het corona-virus leidt echter tot een veranderende marktsituatie. De OPEC schat namelijk in dat wanneer het virus zes maanden aanhoudt dit een verminderde groei van 130.000 vaten olie per dag zal inhouden. Door de onzekerheid die dit met zicht meebrengt lukt het de OPEC en Rusland niet om tot overeenstemming te komen over productiebeperkingen. De olieprijs reageerde echter nauwelijks op dit nieuws en staat op 56,34 $/vat (Brent month-ahead).

In navolging van de gasmarkt steeg ook de elektriciteitsprijs voor CAL-21 week-op-week met 4%. De storm Ciara was dusdanig hard dat veel windturbines moesten worden uitgezet, waardoor de dagprijzen iets opliepen. Komend weekend is de volgende storm alweer in aantocht. De verwachting is dat Dennis een iets andere koers aanhoudt waardoor de windturbines op de Noordzee kunnen blijven produceren. Dit moet zorgen voor zeer lage stroomprijzen dit weekend. Dat de lange termijnmarkt deze week is gestegen moet deels gezocht worden in de gedaalde euro ten opzichte van de dollar en Britse pond. Dit zorgt ervoor dat de import van olie, steenkool en aardgas duurder is geworden.

De CO2-markt kende met een week-op-week stijging van 5% een sterkte opleving. Een veiling van emissierechten in Polen zorgde voor hogere prijzen, maar de oorzaak van de forse stijging is verder onduidelijk. De sterke stijging van emissierechten moet zodoende ook worden gezien als correctie op de zeer lage koers van de afgelopen twee weken.

Energie – Marktupdate week 6 – 2020

De afgelopen dagen is de gasprijs (CAL-21) iets naar boven gecorrigeerd waardoor het week-op-week resultaat ongeveer een procent stijging laat zien. Toch zijn er weinig factoren die de prijs echt kunnen opstuwen. Er is voldoende LNG, de opslagen zijn nog steeds vol en het weer blijft zacht. Voor de korte termijn komt daar bovendien bij dat er vanaf zondag storm wordt verwacht en dus een overvloed aan windenergie. Gascentrales zullen dus geen drukke dagen tegemoet gaan. Deze laatste korte termijn effecten werken door in de lange termijn prijzen.

Er is momenteel sprake van een bijzonder ruime LNG-aanbodsituatie. Een terugval in Chinese LNG vraag is ook al zichtbaar in de Aziatische gasprijzen. Overtollige LNG schepen varen door naar de Europese markten.
Er is ook niet veel ruimte naar beneden. Als de prijs verder zakt, dan nemen Noorwegen en Rusland maatregelen door de aanvoer te verlagen. Dat gegeven zal de prijs ondersteunen. In historische context staan de huidige gasprijzen nabij meerjarige diepterecords.

Olie: Het aantal wereldwijde vliegbewegingen neemt sterk af als gevolg van het Coronavirus. Dit heeft direct invloed op de vraag naar kerosine/olie. Dit werkt uiteraard sterk door in de prijsvorming. In een maand tijd is de olieprijs met maar liefst 20% gedaald tot 54 $/vat.

Maar Opec-plus, de organisatie van olieproducerende landen en een aantal niet-leden, zit niet stil. Saoedi-Arabië en Rusland zijn als belangrijkste leden van dit verbond deze week alweer in gesprek over het beperken van de eigen productie om zo de olieprijs weer omhoog te krijgen.

Veel zal echter afhangen van de verdere verspreiding van het virus. Momenteel hebben de prijsopdrijvende factoren echter beduidend minder impact op de olieprijs.

Het jaarcontract (CAL-21) is deze week ongeveer anderhalf procent gedaald. De oorzaak vinden we onder andere in een korte termijn effect. Dit weekend bereikt een storm onze kusten waardoor er recordhoeveelheden hernieuwbare energie geprocedeerd kan worden. Ook op deze markt zijn vooralsnog geen factoren te ontdekken die de prijs wezenlijk op zouden kunnen stuwen. Het weer is zacht, de aardgasprijs laag en hernieuwbaar uitvoerig voorradig.

Nieuwsdienst Bloomberg geeft al geruime tijd deze winter een zeer lage of zelfs negatieve spread voor kolencentrales. Dat is de zogeheten dark spread die de marge aangeeft tussen de kosten voor kolen en de opbrengst uit elektriciteitsverkoop. Dezelfde marge voor gascentrales, de spark spread, staat er beter voor.

CO2: Het Verenigd Koninkrijk heeft deze week besloten om door te gaan in het Europese handelssysteem voor emissierechten, het EU-ETS. Binnenkort zal een schema voor komende veilingen bekend worden gemaakt. De vraag is of dit geen uitstel van executie is, aangezien de Britse regering als uitgangspunt in de Brexit-onderhandelingen neemt dat het op geen enkel vlak aan Europese regels wil voldoen. De Europese Unie wil het VK graag in het ETS houden, onderhandelingen zullen dit jaar moeten uitwijzen welke kant het uit gaat.

Energie – Marktupdate week 5 – 2020

  

Voor de derde week op rij laat de gasmarkt een flinke daling zien. De oorzaken van deze daling zijn nog hetzelfde als afgelopen periode en worden versterkt door het corona-virus. Dit virus zorgt voor verminderde economische activiteit, wat resulteert in een lagere Chinese vraag naar olie, gas en steenkool. De grootste drijver achter de aanhoudende daling van de gaskoers voor 2021 moet echter gezocht worden in de weersverwachting. Nu er ook voor februari geen winterse temperaturen worden verwacht zullen de voorraden in 2020 weinig worden aangesproken. Dit zal zorgen dat de gasprijs gedurende heel 2020 wordt gedrukt. Met het huidige prijsniveau van 13,90 €/m3 voor de year-ahead gasprijs is de verwachting dat de onderkant wel bereikt is. Immers, de vraag naar aardgas voor de productie van elektriciteit neemt bij dit prijsniveau sterk toe.

De sterke daling van de gasprijs heeft ook haar impact op de elektriciteitstarieven. Naast de lage kostprijs voor aardgas zorgt ook lagere prijs voor CO2-emissierechten dat de productiekosten van elektriciteit zijn gedaald. De CO2 prijs daalde met de markt mee, mede als gevolg van het corona-virus. Een ander drukkend effect op de CO2-prijs was de onzekerheid wat er met Britse CO2-rechten gaat gebeuren nu de Brexit een feit is.

Ook de olieprijs kende afgelopen periode een sterke daling die te wijten is aan een lagere vraag en groeiende olievoorraden. Persbureau Bloomberg meldt dat als reactie hierop de OPEC al productie heeft geschrapt. Ook zijn er geruchten dat de volgende OPEC-vergadering naar voren wordt geschoven om afspreken over verdere productiebeperkingen mogelijk te maken.


Energie – Marktupdate week 4 – 2020

Een nieuwe marktupdate, maar dezelfde trend. De CAL-21 gasprijs leverde deze week met 5% in, wat resulteert in een gasprijs van € 14,74 per m3. Verklarende factoren komen overeen met de factoren van de afgelopen tijd; een milde winter, volle gasreserves en een hoog aanbod van LNG. Het weer leek afgelopen week om te slaan naar temperaturen die beter passen bij de tijd van het jaar, maar dit was van korte duur. De zachte temperaturen houden aan.

Wat gaat de aardgasprijs in de toekomst doen? Volgens Hans van Cleef – Senior Energy Economist – van de ABN AMRO zijn de aardgasprijzen eigenlijk te laag. Voorspelling is dat de gasprijs 2021 op de middellange termijn iets zal gaan stijgen door de stijgende vraag. Het klimaatbeleid zorgt ervoor dat nucleaire- en koleninstallaties gaan sluiten. Duurzame opwekking kan deze sluitingen nog niet volledig aan. Dit betekent dat elektriciteit opgewekt door gas belangrijker gaat worden. Hiernaast wordt gas gebruikt om te verwarmen en de verwachting van Hans van Cleef is dat dit nog niet gaat afnemen.

De CAL-21 prijs voor elektriciteit heeft dezelfde daling aangehouden als vorige week. De daling van 5% zorgt voor een CAL-21 prijs van € 42,09 per MWh.

Interessant om te noemen is de alert van Tennet van afgelopen week. Verklaring voor het vermogenstekort is te vinden in het weer van afgelopen woensdag. Vanwege de dichte mist was de productie uit hernieuwbare bronnen te laat. Hulp uit Duitsland kon niet komen doordat zij hetzelfde probleem hadden. Noodvermogen uit Noorwegen en Denemarken was tevens niet meer mogelijk doordat zij al volledig leverden aan Nederland. Het noodvermogen van 1.000 MW en 1.200 MW die Tennet aansprak was niet voldoende om de frequentie op 50 Hertz te houden. Uiteindelijk is de hulp van België ingeschakeld. De Belgische reserves zorgden ervoor dat het alert van Tennet kon worden opgelost. Hier was wel 350 MW voor nodig.

De olieprijs laat een neerwaartse trend zien. Een verklarende factor is het Corona-virus wat China in de ban houdt. Voornamelijk de stad Woehan heeft hier problemen van. Inwoners van Woehan hebben een verbod gekregen om te reizen. Het verbod op reizen zorgt voor minder vliegverkeer, wat resulteert in minder brandstofverbruik.

Een prijsdrukkend effect is tevens de afnemende spanning in het Midden-Oosten. De spanning van begin dit jaar zorgde voor een piek in de olieprijs. Na de de-escalatie vlakte de olieprijs af en veranderde van een zijwaartse beweging naar een dalende.