Wat bracht Prinsjesdag ons?

Wat bracht Prinsjesdag ons?

Het zal weinigen ontgaan zijn dat eergisteren in de Ridderzaal de staatsbegroting van 2019 gepresenteerd is. Onderdeel van deze begroting zijn de energiebelastingtarieven. In de afgelopen maanden werd geleidelijk duidelijk welke kant onze overheid op wil met de belasting van energieverbruik. Nederland moet zo snel als redelijkerwijs mogelijk van het gas af en dit heeft tot gevolg dat de energiebelasting op gas verhoogd zal worden. De relatief ‘schonere’ energievorm elektriciteit zal daarentegen gepromoot worden in de vorm van een daling van de belasting daarop.

De cijfers

Deze verwachtingen bleken gegrond. De energiebelasting in schaal 1 voor gas zal met 13.0% stijgen tot 0,29392 euro per m(inclusief verwachte inflatiecorrectie van 1.5%). Elektriciteit gaat in schaal 1 dalen met bijna 7% tot 0,09884 (inclusief verwachte inflatiecorrectie van 1.5%) euro per kWh. De overige energiebelastingschalen worden alleen gecorrigeerd voor de verwachte inflatie. De Opslag Duurzame Energie, in het leven geroepen om de investeringen in duurzame energie te stimuleren, zal eveneens flink gaan stijgen.

Gelijktijdig werd bekend gemaakt dat de heffingskorting voor 2019 zal gaan dalen. Was de heffingskorting in 2018 nog 308.54 euro, in 2019 zal deze gaan dalen tot 257,54 euro. Deze voorstellen worden de komende periode onder de loep genomen door de Eerste en Tweede Kamer en kunnen dus nog wijzigen. Zie de onderstaande tabel voor alle cijfers.

Gas Volume 2018 Delta 2019
EB Schaal 1 t/m 170 000m3 0,26001 +13.0% 0,29392
EB Schaal 2 170 000m3-1 000 000m3 0,06464 +1,5% 0,06561
EB Schaal 3 1 000 000m3-10 000 000 m3 0,02355 +1,5% 0,02390
ODE Schaal 1 t/m 170 000m3 0,0285 +83,9% 0,0524
ODE Schaal 2 170 000m3-1 000 000m3 0,0106 +51,9% 0,0161
ODE Schaal 3 1 000 000m3-10 000 000 m3 0,0039 +51,2% 0,0059
Elektriciteit Volume 2018 Delta 2019
EB Schaal 1 t/m 10 000 kW 0,10458 -5.5% 0,09884
EB Schaal 2 10 000 kW – 50 000 kW 0,05274 +1,5% 0,05353
EB Schaal 3 50 000 kW – 10 000 000 kW 0,01404 +1,5% 0,01425
ODE Schaal 1 t/m 10 000 kW 0,0132 +43,1% 0,0189
ODE Schaal 2 10 000 kW – 50 000 kW 0,0180 +54,4% 0,0278
ODE Schaal 3 50 000 kW – 10 000 000 kW 0,0048 +54,2% 0,0074
Heffingskorting 308,54 -16,5% 257,54

 

Voorbeeld

Aangezien er aan alle kanten, zoveel positief als negatief, geschaafd wordt aan de belastingen, is het van belang te duiden wat dit netto voor effect zal hebben op de kosten. Voor een enigszins gemiddelde kleinverbruik aansluiting met een elektra- en gasverbruik van respectievelijk 4000 kW en 1600 m3 zal de belasting op elektriciteit en gas gaan stijgen met ruim 20%.

Rekenvoorbeeld Kleinverbruik Locatie

2018   2019  
Elektra Gas Elektra Gas
Heffingskorting -308,54 -257,40
Energiebelasting 418,32 416,20 389,52 464,02
Opslag Duurzame Energie 52,80 45,60 74,98 83,84
Totaal 624,20   754,96
Totaal % 18-19     +21%