Marktupdate week 43 – 2018

Wederom was het een relatief rustige week op de energiemarkten. Aardgas is deze week het meest volatiele product geweest. CAL-19 (TTF Aardgas) is de grootste daler met ongeveer anderhalf procent en CAL-22 is de grootste stijger met ongeveer drieënhalf procent. De verschillende CAL-producten zijn hierdoor weer dichter bij elkaar komen te liggen.

Het ziet ernaar uit dat de korte termijn effecten – waardoor het CAL-19 product hoog gewaardeerd was – voorbij zijn. Zo is de seizoensvraag naar elektriciteit als gevolg van de warme zomer (airco’s) voorbij. En ook de extra vraag naar gas voor het vullen van de gasopslag voor de winter is vrijwel voorbij. Daarbij bleef de verwachte gasvraag voor verwarmingsdoeleinden achter door de relatief warme weersomstandigheden.

Anderzijds zien we lange termijn effecten die hun doorslag gevonden lijken te hebben in de CAL-20, 21 en 22 producten. Dit is vooral gebaseerd op dalende productie van het Groningenveld en meer gasimport (besluit Eerste Kamer 16 okt). Ook verwachten wij dat de CO2-prijs de opgaande trend zal vervolgen. Aanvullend hebben we te maken met het besluit (25 okt) van het kabinet om een streep te zetten door de teruggaafregeling voor accijns op vloeibaar gemaakt gas (LNG).

Zowel BaseLoad als PeakLoad hebben een relatief rustige week achter de rug. Gezien de weektrends bij de factoren die van invloed zijn, hadden we een ander beeld verwacht. Zo heeft Olie de dalende trend voortgezet (-1,0% dec18). Hetzelfde is van toepassing voor de CO2-emissierechten met een daling van -0.7% (dec18). En ook de Kolen zijn met -0.4% gedaald (dec18). Daarbij heeft de opleving in de windproductie voor meer aanbod gezorgd. Kennelijk heeft de aanhoudende krapte in België het neerwaarts potentieel beperkt.

Zoals eerder geschreven kampt België deze winter met een extreem aanbodtekort. Inmiddels staan zes van de zeven kerncentrales uit voor onderhoud/reparatiewerkzaamheden. De Belgische termijnprijzen voor levering in november hebben rond de 200 €/MWh genoteerd. Er wordt hard gezocht naar alternatieve capaciteit. De mogelijkheid wordt zelfs overwogen om drijvende olie- en gascentrales in te zetten om black-outs te voorkomen. Naar verwachting zullen eind december weer vier centrales worden opgestart wat de krappe aanbodsituatie zal versoepelen.

Marktupdate week 42 – 2018

Het was een relatief rustige week op de energiemarkten. Elektriciteit (CAL-21 PeakLoad) is de grootste daler met een week op week daling van bijna anderhalf procent. Gas (TTF CAL-19) is de grootste stijger met een stijging van bijna een procent.

De elektriciteitsprijzen volgen de markten van kolen, CO2 en gas. Een combinatie van lagere kosten voor Kolen, lagere kosten voor CO2 en hogere kosten voor Gas resulteert in een nagenoeg vlak verloop voor Elektra BaseLoad (CAL-19;20;21;22).

Kolen: Net als de olieprijs is ook de steenkoolprijs (apr-19) sinds de derde week van deze maand dalende, maar inmiddels is er sprake van enige stabilisatie. Door het milde weer is de vraag op dit moment relatief laag.

CO2: “Het casinoproduct van de week.” Zo worden CO2-emissierechten genoemd door een analist in een gesprek met Energeia. Uit de week op week daling van ruim een half procent (dec18) is dit niet af te leiden. Echter verwacht de analist een volatiele prijs door het nieuws dat het Verenigd Koninkrijk het EU ETS zou verlaten als er geen akkoord komt over de Brexit. De rechten van het Verenigd Koninkrijk zouden dan weer op de markt komen.

Gas: Er komen deze dagen flink wat scheepsladingen de Europese havens binnen. Reden: Door sterke prijsdalingen op de Aziatische markt zetten LNG schepen vorige week koers naar Noordwest Europa. Als gevolg zien we dat met name de spot- en maandcontracten voor aardgas in waarde dalen. In de termijncontracten zien we deze daling (nog) niet terug.

Vorige week communiceerden we dat er door een lage vraag en goed aanbod ruimte was om de gasreserves aan te vullen. Dit was ook nodig aangezien de reserves nog niet op het gewenste niveau waren. Ondertussen is de schatting dat de vullingsgraad van de gasbergingen net iets boven het niveau van 2017 staat. Er is nog enigszins ruimte om het vijf jaar gemiddelde te evenaren. Het speelveld is onveranderd: Er is een gezonde gastoevoer uit Noord-Europa en door de relatief warme nazomer kan er flink geïnjecteerd worden in de Europese gasbergingen.

De olieprijs, die vorige week een smak maakte, kroop begin deze week langzaam weer iets omhoog. Volgens analisten is correctie omhoog een gevolg van het dreigement van Saoedi-Arabië dat het zou terugslaan met economische sancties indien het land gestraft wordt voor de verdwijning van de journalist Jamal Khashoggi. Kennelijk zijn de gemoederen iets gesust, de week op week trend van olie is namelijk dalend (-1.2%).

Marktupdate week 41 – 2018

 

We zien een correctie op de energiemarkten, deze uit zich met week op week daling van 5,8% voor Baseload CAL-19. Deze daling wordt veroorzaakt door de gedaalde grondstofprijzen. Zo daalde de olieprijs (Brent month-ahead) de afgelopen dagen met 4$ naar een ruime 80$. Een daling op de oliemarkt zorgt traditioneel voor een algehele daling van de verschillende commodity’s. Op de korte termijn (dag)markten ondersteunen de hoge temperaturen en windopwekking de elektriciteitsproductie waardoor de prijzen op de dagmarkt lager waren dan normaal.

Opvallend nieuws afgelopen week kwam uit de hoek van energieproducttent RWE. Zij kondigde aan dat de Claus C centrale vanaf 2020 uit de mottenballen zal worden gehaald. Deze centrale werd in 2012 geopend en in 2014 tijdelijk gesloten als gevolg van de lage energieprijzen. De Claus C centrale behoort tot de meest efficiënte en modernste gascentrales van ons land. Met de ligging vlakbij België kan de centrale een belangrijke rol gaan spelen in het Belgische stroomtekort. Met de daling van elektriciteit beweegt de koers van CAL-2019 zich richting de prijzen van CAL-2020 en CAL-2021 die ook een daling kende van rond de 3%.

De prijs voor aardgas 2019 daalde afgelopen week met 6,9% en staat nu op 23,67€ct/m3. De hoge temperaturen zorgen ervoor dat de vraag naar aardgas lager is dan gebruikelijk. Dit biedt dan direct de ruimte om de voorraden aan te vullen aangezien deze nog steeds niet op het gewenste niveau zijn. Het is zeer uitzonderlijk dat de voorraden in september nog niet voldoende gevuld zijn voor het winterseizoen. Deze achterstand is volledig toe te schrijven aan de zeer koude maand maart van dit jaar.

In onderstaande afbeeldingen is te zien dat de verschillende commodity’s een daling lieten zien. Als oorzaak voor de daling wordt het oplopende handelsconflict genoemd. Ook het feit dat centrale banken, na jaren de economie zeer ruim te hebben gestimuleerd, hun beleid aan het herzien zijn wordt genoemd als oorzaak. Dit beleid moet zorgen dat de economie niet oververhit raakt, maar tempert direct ook de economische groei. Een belangrijk punt in de eurozone is dat de verschillen tussen de eurolanden dusdanig groot is dat één monetair beleid momenteel niet werkt. Zo hebben Duitsland en Nederland behoefde aan een hogere rente om de inflatie niet verder te laten oplopen maar heeft bijvoorbeeld Italië juist behoefde aan een lage rente stand om de werkloosheid te kunnen verlagen. Een inflatie van rond de 2% is nodig om de economie stabiel te houden en kan een recessie voorkomen.