Marktupdate week 13 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 steeg deze week voor het eerst sinds begin dit jaar tot boven de 17,00 €ct/m3, naar 17,04 €ct/m3. Dit is een toename van 1,4% ten opzichte van vorige week donderdag.

De gasprijzen stegen door het besluit van het huidige kabinet om de gaswinning in Groningen in zijn geheel te gaan afbouwen. Een historisch besluit, waarbij het kabinet (eindelijk) gehoor geeft aan het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), dat stelt dat een continuering van gaswinning in Groningen een verhoogde kans blijft geven op zware aardbevingen in de regio. De gaswinning zal gefaseerd worden afgebouwd waarbij in 2023 nog maximaal 7,5 miljard kuub gewonnen zal worden, ten opzichte van de huidige 21,6 miljard. In 2030 zal de gaswinning vervolgens geheel gestopt moeten zijn. Om dit te bewerkstelligen moeten een aantal belangrijke maatregelen worden genomen, zo dienen de grootverbruikers van gas versneld overstappen op andere energievormen, dient de export naar België, Duitsland en Frankrijk versneld te worden afgebouwd en dient te worden geïnvesteerd in stikstofcentrales om hoog calorische gas te kunnen omzetten naar het voor het Nederlandse gasnetwerk geschikte laag calorisch gas. Het kabinetsbesluit zal de schatkist vele miljarden mislopen aan niet gewonnen gas, maar het kabinet stelt dat financiële afwegingen geen rol mogen spelen in de veiligheid van de Groningse bevolking.

 

De olieprijs steeg afgelopen week tot boven de $70 /vat (Brent, month-ahead). Geopolitieke redenen liggen hieraan ten grondslag. Met de benoeming van John Bolton als nationale veiligheidsadviseur van de VS komt de relatie met Iran onder druk te staan, omdat Bolton een principieel tegenstander is van het nucleaire akkoord dat is gesloten met Iran. De kans dat het nucleaire akkoord in mei niet verlengd zal worden en daarmee opnieuw internationale sancties zullen volgen, is hiermee toegenomen. Ook Saudi-Arabië voert de druk op Iran op, wat de onzekerheid doet toenemen. Gisteren sloot de olieprijs op $70,27 /vat, een week op week stijging van 1,2%.

Ook de dollar heeft te lijden onder de benoeming van John Bolton en de dreigende taal van Trump jegens China, die lijkt aan te sturen op een handelsoorlog. Hierdoor kiezen veel valutahandelaren voor de veiligere euro, wat de koers van de euro versterkt. Gisteren sloot de euro op 1,2291 EUR/USD, een procent boven het slot van vorige week.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen voor Cal-19 stegen deze week mee met de gasprijs en de prijs CO2 emissierechten. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 40,230 €/MWh, een week op week toename van 1,7%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload steeg naar 46,540 €/MWh, een kleine toename van 0,3%.

De opwaartse beweging van de elektriciteitsprijzen worden vooral gestuurd door de licht oplopende gasprijs en de fors gestegen prijs voor CO2 emissierechten, die vooral de productie van elektriciteit door kolencentrales duurder maakt. Op de spotmarkt lijkt de koers, mede door het warmere weer, de afgelopen 2 weken tot rust te zijn gekomen, na een periode met een zeer volatiel prijsverloop.

De prijs voor CO2 emissierechten is sinds begin dit jaar gestegen van €8,00 naar ruim €13,00 /ton. Het Verenigd Koninkrijk maakte deze week bekend tot minstens 2020 binnen het Europese handelssysteem te blijven acteren, wat een potentiele dump van rechten door bedrijven uit het VK heeft doen voorkomen. Het bericht dat Frankrijk een Europese minimumprijs voor rechten wil invoeren leidt tot speculatie op een verdere prijsstijging, wat in ieder geval op korte termijn tot een extra impuls leidt. De mondiale prijs voor kolen lijkt in rustiger vaarwater te zijn gekomen, na sterke prijsschommelingen in de wintermaanden. De prijs sloot gisteren net onder de $90, op $89,58 /ton.

Marktupdate week 12 – 2018

Aardgas
De gasprijzen voor Cal-19 zijn de afgelopen week gestegen. TTF CAL-19 sloot gisteren op 16,80 €ct/m3, een stijging van 2,2%.


De huidig piek in de gasprijs lijkt toegeschreven te kunnen worden op het conto van de koude temperaturen in februari en maart en de piek in de olieprijs. In onderstaande termijn grafiek is te zien dat de prijs voor CAL 19. Een volle €ct/m3 hoger ligt dan de gasprijs voor CAL-20-CAL22, wat er op kan duiden dat de piek aan deze korte termijn invloeden toe te kennen is.
De olieprijs blijft onder invloed van nieuws berichten betreffende vraag en aanbod. Omdat deze week werd bericht over de problemen in Venezuela en hier boven op ook tegenvallende voorraadcijfers uit de Verenigde Staten bekend werden klom de olieprijs naar $ 69,44 (Brent, month-ahead). In Venezuela wordt door de grote economische problemen steeds minder olie gewonnen wat de olieprijs een steun in de rug geeft.


Daar waar de euro zich stabiel beweegt ten opzichte van de Amerikaanse dollar verliest de euro opvallend veel terrein ten opzichte van het Britse Pond. De hogere koers van het Britse Pond zorgt ervoor dat het gas dat uit het Verenigd Koninkrijk wordt geïmporteerd duurder wordt.

Elektriciteit
Ook de prijzen voor elektriciteit stegen deze week. De prijs voor Endex Cal-18 Baseload sloot op 39,55 €/MWh, een stijging van 2,6% ten opzichte van vorige week. Cal-18 Peakload noteerde een stijging van 1,8% en sloot gisteren op 46,20 €/MWh.

Daar waar de prijzen voor Nederlandse elektriciteit de afgelopen jaar veel profiteerden van lage prijzen in Duitsland, stijgen de prijzen nu ook mee met de stijgende prijzen in Duitsland. Naast de invloeden van de lage temperaturen moet de oorzaak met name te zoeken zijn in de ontwikkeling van de prijs voor CO₂ emissierechten. Deze lijkt afgelopen week in een stroomversnelling gekomen te zijn.


De kolenprijs is deze week wederom gedaald al zorgt de stijgende olieprijs ervoor dat de koers weer terugveerde naar $ 89,14/ton, uiteindelijk een week op week daling van ruim 1%. Vooral het uitblijven vraag naar kolen laat de prijs dalen. Met het komen van de warmere maanden lijkt er voorlopig geen signaal te zijn dat de kolenprijs haar weg omhoog weer zal weten te vinden.


Afgelopen week is de prijs voor CO₂ emissierechten spectaculair gestegen naar slotkoers van gisteren van 12,31€/ton, een week op weekdaling van liefst 10,3%. De angst voor het instellen van bodemprijzen zorgt voor een prijsopdrijvend effect. Ook heeft de bekendmaking dat Verenigd Koninkrijk  tot en met 2020 in het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) blijft deelnemen. In dat jaar loopt de derde fase van het EU ETS af. De verwachting is dat het Verenigd Koninkrijk zelf een systematiek gaat ontwikkelen om de uitstoot van CO₂ te ontmoedigen.

 

Marktupdate week 11 – 2018

Aardgas
De gasprijs voor Cal-19 sloot gisteren op 16,44 €ct/m3, een week op week daling van 1%. De TTF gasprijs voor CAL-19 beweegt zich nu vanaf eind januari tussen de 16 €ct/m3 en 16,5 €ct/m3.


Het koudefront van komend weekend zal de gasreserves opnieuw aanspreken en dat terwijl de voorraden al lager zijn dan gebruikelijk in deze periode. Hierdoor zal er in de zomer meer gas in de gasopslagen gepompt moeten worden waardoor deze zomer de vraag naar gas hoger zal zijn dan de laatste jaren gebruikelijk. Verder wordt er op www.energeia.nl melding gemaakt van een teruglopende gasproductie in Duitsland wat de gasprijs kan laten stijgen. Ook kunnen de oplopende spanningen tussen Rusland en Engeland van invloed zijn op de gasprijzen als Rusland besluit tegenmaatregelen te nemen op de aankondigde maatregelen tegen Rusland door England. Kortom genoeg factoren die een stijgende dan wel stabiele gasprijs ook in de komende warmere maanden kunnen steunen.


Of de olieprijs weer richting de $ 60 per vat zal bewegen lijkt vooral afhankelijk te zijn van de strategie van de OPEC. Met name de Verenigde Staten lijkt ervoor te zorgen dat de komende drie jaar de stijgende vraag naar olie meer dan nodig wordt gecompenseerd als gevolg van de stijgende schalie-olieproductie. Door de stijgende olieproductie van de Verenigde Staten neemt haar marktaandeel toe wat de OPEC er toe kan bewegen de verlenging van de beperking van de olieproductie te herzien. Ook zien wij dat de olieproductie in Libië weer aan het groeien is nu de onrust in het land lijkt te zijn geluwd. Deze factoren zouden een aanzet kunnen zijn van een verder dalende olieprijs. Vooralsnog kende de olieprijs een week op week stijging van 2,4% en sloot gisteren op $ 65,29 per vat (Brent olie, month-ahead).


De euro heeft zich afgelopen week nauwelijks bewogen en sloot gisteren op 1,2331 EUR/USD. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er op korte termijn een sterke koerswijziging zal aandienen.

Elektriciteit
De prijzen voor Endex Cal-19 daalden deze week niet volledig mee met de gasprijzen. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 38,56 €/MWh, een stijging van 0,4%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload daalde wel, zei het licht, naar 45,60 €/MWh, een daling van 0,2%.


De oorzaak dat de prijzen voor elektriciteit niet gelijk aan de gasprijzen daalden mag worden gezocht in de stijgend prijzen voor CO₂ emissierechten. Deze zorgen ervoor dat de prijzen voor elektriciteit niet optimaal konden profiteren van de dalende gas- en kolenprijzen


De kolenprijs is wederom gedaald en heeft gisteren de grens van $ 90 /ton doorbroken. De afnemende vraag in Azië is de voornaamste oorzaak van de huidige prijsdaling. Voor de lange termijn blijft de verwachting dat de vraag naar kolen zal blijven afnemen wat een verdere prijsdaling kan steunen. President Trump blijft verwoede pogingen doen de kolenindustrie in de Verenigde Staten te stimuleren. Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft het plan opgevat om 175 miljoen dollar te investeren in kleine kolencentrales. De reden om te kiezen voor kleinere centrales ligt in het gegeven dat deze makkelijker kunnen bijspringen naast weersafhankelijke productie-centrales.


De prijs voor CO₂ emissierechten stijgt ongehinderd verder. Gisteren sloot de koers op 11,16 €/ton. Naast de vorige week vermelde angst voor stijgende prijzen waardoor partijen extra CO₂ emissierechten vastleggen zorgt de dalende kolenprijs voor een extra stimulans. Door de dalende kolenprijs wordt het interessant om energie op te wekken middels kolencentrales dit gaat gepaard met meer CO₂ uitstoot die afgedekt dient te worden met CO₂ emissierechten.

Marktupdate week 10 – 2018

Aardgas
De gasprijs voor Cal-19 beweegt zich al weer enige tijd rond de 16,5 €ct/m3. Gisteren sloot de TTF voor CAL-19 op 16,61 €ct/m3, een stijging van 2,8% ten opzichte van vorige week donderdag.


Nu de temperaturen weer stijgende zijn dalen de prijzen op de korte termijnmarkten weer. De problemen met de aanvoer van gas vanuit Groningen, Engeland en Noorwegen stuwden de spotprijzen naar recordhoogten. Op de termijnmarkten hadden de lage temperaturen uiteindelijk relatief weinig invloed door, zoals eerder gemeld, de goed gevulde gasreserves.


De olieprijs blijft rond de $64 /vat (Brent, month-ahead) bewegen. De handelsoorlog die dreigt te ontstaan door de voorgenomen importheffingen op staal door de Verenigde Staten houdt ook de oliemarkt in haar greep. Er zijn lezingen die of een prijsdaling of juist een prijsstijging van olie als gevolg voorspellen. Het daadwerkelijk invoeren van deze importheffing zou volgens analisten die een dalende olieprijs voorspellen schade berokkenen aan de wereldeconomie. Hierdoor zou de vraag naar olie afnemen wat de olieprijs zal laten dalen. Een lezing die uitgaat van een stijgende olieprijs bij het invoeren van de importheffingen stelt dat met name de Amerikaanse olie-industrie geraakt zal worden door deze maatregel. Onder andere de pijpleidingen voor het transport van de gewonnen olie zullen duurder worden. Als gevolg hiervan zal de prijs van Amerikaanse olie stijgen, wat ook ruimte geeft aan een stijging van de wereldwijde olieprijs.


De euro steeg afgelopen week licht ten opzichte van de Amerikaanse dollar en sloot gisteren op 1,2319 EUR/USD. Welke valuta het meeste baat, of minste last, heeft van de aanstaande importheffingen kan pas worden geconcludeerd als deze maatregelen enige tijd hun werking hebben kunnen doen. Voorlopig blijft de euro zich rond de 1,24 EUR/USD bewegen.

Elektriciteit
Ook de prijzen voor Endex Cal-19 stegen deze week. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 38,39 €/MWh, een stijging van van 2,7%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload steeg naar 45,71 €/MWh, een plus van 2,4%.

Ondanks een dalende olie- en kolenprijs stegen de termijnprijzen voor elektriciteit. De oorzaak hiervoor moet vooral gezocht worden in de stijgende prijs voor CO₂ emissierechten.

Voor de derde week op rij daalde de kolenprijs en de verwachting dat deze daling nog niet op haar einde is. In Azië neemt de afname nog steeds af nu de winter op haar retour is. Nu ook de winter in Europa is afgelopen zal ook hier de afname verminderen. Deze wereldwijde daling van de afname van kolen geeft ruimte voor een verdere prijsdaling.


De prijs voor CO₂ emissierechten lijkt voorlopig niet te stoppen. De markt anticipeert sterk op de voorgenomen hervormingen van het Emissions Trading System (ETS). De angst voor stijgende prijzen zorgt er precies voor dat de prijzen ook daadwerkelijk stijgen. Producenten van CO₂ kopen extra CO₂ emissierechten in en laten hierdoor juist de prijzen oplopen. Ook de dalende olieprijs werkt stijgende prijzen voor CO₂ emissierechten in de hand. Het opwekken van energie met behulp van kolen wordt interessanter door een lage kolenprijs. Hierbij komt echter wel meer CO₂ vrij waardoor extra rechten ingekocht dienen te worden.

Marktupdate week 9 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 daalde deze week naar 16,19 €ct/m3, een afname van 2,3% ten opzichte van vorige week donderdag.

De daling van de gasprijzen wordt ingegeven door een daling van de olieprijzen. Door de goed gevulde gasreserves heeft de huidige koude buitentemperatuur vooralsnog weinig invloed op de termijnprijzen. De spotmarkt voor gas werd deze week wel hevig beïnvloed door het weer. Woensdag werd een record aan gas door het Nederlandse net getransporteerd, goed voor een zeer forse stijging van de spotprijs naar ruim 40 €ct/m3.

De olieprijs daalde deze week tot onder de $64 /vat (Brent, month-ahead). De OPEC en Rusland maakten deze week bekend dat zij voornemens zijn om de productiebeperking zie zij zichzelf hebben opgelegd in 2019 willen gaan afbouwen. Ze willen toe naar een meer dynamische methode om de olieprijs te beïnvloeden. Ondertussen is de Verenigde Staten op weg om de grootste olieproducent ter wereld te worden, waarbij het Rusland zal aflossen. Volgens berekeningen moet dit begin 2019 gaan plaatsvinden, wat daarmee samenvalt met het stopzetten van de productiebeperking door de OPEC. Beide processen geven de olieprijs ruimte om te dalen.

 

De euro verloor iets terrein op de dollar en staat nu op 1,2209 EUR/USD. Het beleid dat de FED en de ECB hebben ingezet zal de komende periode echter leiden tot een versterking van de euro ten opzichte van de dollar. Dit maakt grondstofprijzen als olie en kolen in euro’s goedkoper maar verslechterd de Europese concurrentiepositie, omdat het importeren van Europese goederen duurder zal worden.

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen voor Cal-19 daalden deze week mee met de gasprijzen. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 37,390 €/MWh, een week op week daling van 1,7%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload daalde naar 44,660 €/MWh, een afname van 1,8%.

Naast een dalende gasprijs profiteerden de termijnprijzen voor elektriciteit van een dalende kolenprijs. Wel is op dit moment de vraag naar elektriciteit groot, vooral ook omdat er veel stroom via het Europese net naar België en Frankrijk wordt geëxporteerd. Hier wordt door de lage temperaturen veel elektrisch verwarmd. De verhoogde vraag heeft met name invloed op de spotprijzenmarkt, welke de laatste week hoog lag.

De kolenprijs is na een piek van 2 weken geleden weer aan het dalen. De mondiale vraag ligt momenteel laag, waardoor er ruimte voor de kolenprijs is om te dalen. De prijs voor COemissierechten ging deze week door de grens van €10,00 /ton heen. Dit valt samen met de instemming van het Europees Parlement om het handelssysteem in 2021 definitief te hervormen.