Marktupdate week 8 -2018

 

Aardgas
Na een periode van daling is deze week de gasprijs voor Cal-19 gestegen naar 16,56 €ct/m3, een stijging van 3,1% ten opzichte van vorige week donderdag.

De gasmarkt gaat gebukt onder de stijgende olieprijs en lage temperaturen. Geen gelukkige combinatie voor de dalende trend die de gasprijs had ingezet. Afgelopen week heeft de gasprijs dan ook een deel van de behaalde winst moeten prijsgeven. De verwachting is dat de komende periode er nog niet gerekend hoeft te worden op een verder dalende gasprijs. Het koudefront, veroorzaakt door een plotselinge verzwakte poolwervel (https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/koude-week-door-verzwakte-poolwervel) zal ook in maart en misschien zelfs april leiden tot lagere temperaturen dan normaal.
De prijs voor Brent olie (month-ahead) steeg deze week met 2,7 % naar $ 66,39 per vat. Hiermee is de prijs nog niet op het niveau van 24 januari van dit jaar toen nog een prijs van $ 70,44 per vat werd genoteerd. Verschillende analisten geven aan dat het herstel van de olieprijs waarschijnlijk niet zal aanhouden en een terugkeer naar prijzen boven de $ 70 niet waarschijnlijk zal zijn.

De olieprijs steeg na berichten dat de OPEC landen samen met Rusland de productiebeperking van olie willen verlengen. De macht van de OPEC landen en Rusland wordt echter ondermijnd door de productieverhoging van schalieolie door met name de Verenigde Staten. Nu de prijs boven de $ 60 per vat ligt wordt winning van schalieolie in hoog tempo opgevoerd. De vooruitzichten voor de winning van schalieolie in 2018 en 2019 zijn volgens de secretaris van het energiedepartement van de Amerikaanse overheid Dan Brouillette zelfs fenomenaal (https://www.chron.com/business/energy/article/Outlook-for-U-S-oil-production-phenomenal-says-12626715.php). Gekoppeld aan eerdere berichten dat Saudi-Arabië en Rusland een prijs tussen de $ 60 en $ 70 per vat acceptabel vinden zal een verdere stijging niet voor de hand liggen.

De euro doet het nog steeds goed ten opzicht van de dollar, al werd deze week een lichte min genoteerd van 1.07%. Naast het vorige week aangehaalde uitgavepatroon van de Amerikaanse overheid is ook de harder dan verwachte groei van de wereldeconomie hier debet aan. Ook andere banken dan de FED bouwen hun steun aan de verschillende landelijke monetaire munten af, waardoor met name de yen maar ook de euro profiteert van investeerders die hun geld investeren in opkomende economieën buiten de Verenigde Staten. (https://www.finanzen.nl/obligaties/nieuws/Het-is-niet-normaal-dat-Amerikaanse-rente-stijgt-en-de-dollar-daalt-maar-waarom-gebeurt-het-dan-1016001375)

 

Elektriciteit
Net als gas kenden ook de elektriciteitsprijzen voor Cal-19 een stijging. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot gisteren op 38,05 €/MWh ende prijs voor Endex Cal-19 Peakload steeg naar 45,50 €/MWh. Dit zijn respectievelijk stijgingen van 2,6% en 2,0% ten opzichte van vorige week donderdag.

Deze stijging blijft gesteund worden door stijgende commodityprijzen. De kolenprijs steeg afgelopen week wederom met ruim 5% naar bijna $ 97,29 per ton. Ook de prijs voor EUA emissierechten steeg, zij het gering met 0,2%.

Nadat de kolenprijs vanaf eind januari van dit jaar sterk was gedaald is afgelopen week bijna het hoogste niveau van dit jaar gehaald. De laatste dagen is de stijging echter wel afgenomen. Dat de stijging vooralsnog niet doorzet is waarschijnlijk het gevolg van een productiedip van elektriciteit bij de grootste energiebedrijven. Hierdoor zijn in twee weken tijd de voorraden kolen van deze bedrijven met een kleine 15% toegenomen. (https://www.platts.com/latest-news/coal/hunan-china/combined-coal-stocks-held-by-chinas-six-key-power-26896430).

De prijs van EUA emissierechten lijkt voorlopig op een koers onder de $ 10,00 per ton te blijven steken, ondanks de plannen om de markt voor de rechten te herstructureren. Hierbij wordt voorgesteld om een hogere prijs aan CO2 uitstoot te koppelen om bedrijven aan te moedigen maatregelen te treffen die de CO2 uitstoot beperken. Ondanks dat de temperaturen de komende tijd laag zullen blijven en daardoor meer elektriciteit wordt verbruikt, waarvoor dus normaliter meer EUA emissierechten ingekocht dienen te worden, is de verwachting niet dat de prijs sterk zal stijgen. De reden hiervoor is dat in de eerste periode van 2018 de energiecentrales in Europa ruim 20% minder CO2 hebben uitgestoten als in dezelfde periode vorig jaar, waardoor nog voldoende rechten beschikbaar zijn Er was minder CO2 uitstoot door de warme temperaturen in januari en tevens was er een grote beschikbaarheid van door wind opgewekte elektriciteit.

Marktupdate week 7 -2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 daalde deze week naar 16,06 €ct/m3, een afname van 0,7% ten opzichte van vorige week donderdag.

Na een eerdere sterke daling stabiliseerde de gasprijs voor 2019 zich net boven de 16 €ct/m3, wat ruim 50 cent meer is dan de gasprijzen van 2020, 2021 en 2022. De gasprijs volgt hiermee de prijs voor aardolie die na een eerdere sterke daling ook stabiliseerde. Gezien over de afgelopen maand heeft de gasprijs tussen de 5 en 8 procent van haar waarde verloren.

Opvallend is dat sinds de berichtgeving over het terugdringen van de productie in Groningen naar jaarlijks 12 miljard m3 de gasprijs voornamelijk daalde. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat het besluit, ondanks stevige woorden, nauwelijks concreet is geworden. Het is op dit immers nog onbekend wanneer deze verlaging zou moeten ingaan. Ook de beschikbaarheid van alternatief gas, bijvoorbeeld uit Rusland of Terschelling, biedt voldoende perspectief. De verwachte productiedaling kan op termijn wel gaan zorgen voor een hogere gasprijs, echter is onzeker wanneer deze kentering zich inzet.

De prijs voor Brent olie (month-ahead) noteerde week op week bijna 1% lager met een prijs van $64,66 /vat. Hiermee is de eerdere daling, vooralsnog, gestopt. Een prijsniveau van tussen de $60 en $70 per vat is eerder door Saoedi-Arabië aangeduid als acceptabel prijsniveau waardoor stabiliteit is te verwachten. De macht en het marktaandeel op de oliemarkt van Saoedi-Arabië en Rusland neemt echter langzaam af door de steeds maar groeiende productie van de Verenigde Staten. Het Internationaal Energieagentschap stelt in een afgelopen week verschenen rapport dat de druk op de olieprijs verder zal toenemen als gevolg van de oplopende Amerikaanse productie.

De euro maakt haar verlies afgelopen week weer goed en sloot gisteren op 1,2472, 2% hoger dan vorige week donderdag. Zowel de Europese als Amerikaanse Economie draait op volle toeren waardoor wisselkoersverschillen worden veroorzaakt door kleine dingen. Een van deze dingen is dat de Verenigde staten geld blijft uitgeven om de economie te stimuleren. Dit gecombineerd met een lage rente van de FED zorgt voor inflatie waardoor de dollar, ten opzichte van de euro, in waarde afneemt.

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen voor Cal-19 kende een kleine opleving. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 37,090 €/MWh, een week op week stijging van 1,1%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload daalde licht naar 44,610 €/MWh, een afname van 0,3%.

Deze stijging wordt veroorzaakt doordat alle commodity’s afgelopen week iets stegen of stabiliseerde. Met name ook de stijging van de kolenprijs heeft een sterke invloed gehad op de deze correctie. De prijs voor steenkool (API4) steeg in een week met ruim 5% naar bijna 92$ per ton.

De afgelopen weken daalde de prijs van steenkool wat werd veroorzaakt doordat de productie in China fors was toegenomen. De verwachting is dat deze prijsdaling van korte duur was waardoor een prijs van rond de 90$ aannemelijk is. De prijsdaling van steenkool heeft er echter wel voor gezorgd dat steenkool meer in trek was voor de opwekking van elektriciteit waardoor de prijs van CO-2 emissierechten is gestegen. De EUA emissierechten doorbraken hiermee de 10 euro grens maar sloot gisteren op 9,52 €/ton.

Marktupdate week 6 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 daalde deze week naar 16,17 €ct/m3, een afname van 2,6% ten opzichte van vorige week donderdag.

De daling van de gasprijzen, die sinds begin januari is ingezet, zet zich onverminderd voort. Drijvende factoren zijn de dalende olieprijs en de goed gevulde gasreserves. De gasreserves liggen ruim 10% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Door voldoende aanvoer en de relatief hoge temperaturen van de afgelopen maand is er geen gebruik gemaakt van de reserves. Afgelopen week daalde de temperaturen flink, maar aangezien dit naar verwacht van korte duur is, zal dit minimaal doorwerken in de termijnprijzen.

De olieprijs kende deze week een forse daling. De prijs voor Brent olie (month-ahead) noteerde week op week 6,8% lager met een prijs van $65,13 /vat. Het weerstandsniveau van $70 bleek te hoog te liggen en de prijs beweegt nu snel richting het weerstandsniveau van $60. Door het relatief hoge prijsniveau neemt de olieproductie in de Verenigde Staten verder toe. Doordat de vraag naar olie licht achterblijft heeft dit een positief effect op de olievoorraden.

De euro daalde week op week bijna 2%, naar 1,2251 EUR/USD. De ECB maakte afgelopen week bekend haar opkoopprogramma van staatsobligaties af te bouwen. In combinatie met een aantrekkende Amerikaanse economie geeft de euro wat terrein prijs.

 

 

Elektriciteit

De elektriciteitsprijzen voor Cal-19 daalden deze week mee met de gasprijzen. De prijs voor Endex Cal-19 Baseload sloot op 36,690 €/MWh, een week op week daling van 3,2%. De prijs voor Endex Cal-19 Peakload daalde naar 44,740 €/MWh, een afname van 2,9%.

Naast een dalende gasprijs profiteerden de termijnprijzen voor elektriciteit van een sterk dalende kolenprijs. Waar de invloeden op de termijnprijzen momenteel gunstig zijn worden de spotprijzen negatief beïnvloed door de koude buitentemperatuur. Omdat in België en Frankrijk veel wordt verwarmd op basis van elektriciteit is de vraag naar elektriciteit groot, wat de spotprijzen doet laten stijgen.

De kolenproductie is in China de laatste maanden flink opgevoerd. Tijdens het aankomende Chinese Nieuwjaar zijn de verloven voor mijnwerkers ingetrokken om in de vraag naar kolen te voorzien. Door de opgevoerde productie in Azië profiteert ook de Europese markt, de kolenprijs daalde hier week op week met bijna 7%. De prijs voor CO2 emissierechten daalde licht maar staat nog altijd boven de €9,00 /ton.

Marktupdate week 5 – 2018

Aardgas

De gasprijs voor Cal-19 blijft de dalende trend die aan het begin van dit jaar is ingezet volgen en sloot gisteren op 16,60 €/m3. Dit is een daling 1,1% ten opzichte van vorige week, toen er nog een prijs van 16,79 €/m3 werd genoteerd.

De Nederlandse overheid staat voor de opgave de gaswinning uit de Groningse velden te verminderen naar 12 miljard kuub per jaar, dit terwijl vorig jaar nog 21,6 miljard kuub werd gewonnen. Het terugschroeven van de gaswinning in Groningen zal in meerdere jaren worden uitgevoerd en zal slechts een beperkte invloed hebben op het prijsniveau van gas. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen: mondiaal betreft het slechts een relatief klein volume dat eenvoudig kan worden opgevangen door andere partijen en de Nederlandse overheid zegt werk te maken van maatregelen om het gebruik van Nederlandse laagcalorische gas te beperken. (https://nos.nl/artikel/2214827-wiebes-het-kost-tijd-om-gaswinning-te-verminderen-maar-de-12-moet-gehaald.html)

De olieprijs maakte deze week een pas op de plaats na de gestage stijging die sinds het laatste kwartaal van vorig jaar is ingezet. De prijs voor een vat Brent Oil (month-ahead; maart ‘18) sloot woensdag op $ 69,05, een daling van 2,6% ten opzicht van vorige week donderdag. Vooralsnog zijn er nog geen signalen dat de olieprijs de komende tijd weer sterk zal dalen.
Het vertrouwen in het nakomen van de afspraken ten aanzien van de beperking van de olieproductie door de OPEC landen gezamenlijk met onder andere Rusland, is op dit moment sterk. Enig punt van zorg voor de OPEC landen zal de stijgende olieproductie zijn in de Verenigde Staten. Vorige week werd een productieniveau gehaald van 9,88 miljoen vaten per dag, wat het hoogste productieniveau sinds 1983 betekende. De olievoorraden in de Verenigde Staten zijn wederom hierdoor toegenomen, vorige week zelfs met 2miljoen vaten. Dit is niet enkel het gevolg van overproductie maar is ook het gevolg van een afnemend prijsverschil tussen WTI (West Texas Intermediate) en Brent olie (afgeleid van het olieveld Brent in de Noordzee). Hierdoor wordt er minder Amerikaanse olie (WTI) geëxporteerd. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-30/oil-holds-loss-as-u-s-crude-inventories-seen-ending-record-drop)

De euro is afgelopen week nauwelijks in waarde veranderd ten opzichte van de Amerikaanse dollar en noteerde gisteren een slotkoers van 1,2477 EUR/USD een daling van 0,10%. Analisten geven aan dat op middellange termijn de euro verder zou kunnen stijgen naar een koers rond de 1,28 EUR/USD. Een verdere stijging van de euro maakt het inkopen van olie het gas voordeliger omdat deze in Amerikaanse dollars wordt afgerekend.

Elektriciteit

Deze week daalden de elektriciteitsprijzen voor Cal-19 voor zowel Peakload als Baseload. Endex Cal-19 Baseload daalde met 2,0% naar 37,91 €/MWh. Endex Cal-19 Peakload daalde met 0,9% naar 46,08 €/MWh. De dalende trend die aan het begin van dit jaar is ingezet is na de onderbreking van vorige week weer opgepakt.

Op dit moment zijn er meerdere oorzaken die de daling van de elektriciteitsprijzen veroorzaken. Afgelopen week is vooral de sterke daling van de kolenprijs een duidelijke indicator maar ook de verder dalende gasprijs en het blijvend groeiende aantal zonnepanelen en windmolens in Europa duwen de elektriciteitsprijs omlaag.

Zowel in Duitsland als in Nederland zijn afgelopen jaar veel zonnepanelen geplaatst. Volgens het Nationaal Solar Trendrapport (http://www.solarsolutions.nl/) zijn er afgelopen jaar in Nederland 3,1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd (853 Megawattpiek). Hierdoor is het percentage energie dat in Nederland wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen (2.887 Megawattpiek) gegroeid naar 2,2% van het totale Nederlandse stroomvoorziening. In Duistland is er zelfs voor 1.759 Megawattpiek aan PV-panelen geplaatst waardoor er nu 42.981 Megawattpiek wordt opgewekt door middel van zonnepanelen.
De kolenprijs daalde deze week met liefst 4,5% ten opzichte van vorige week en sloot gisteren op $ 93,80 /ton. Winstnemingen van speculanten en het openen van extra mijnen in China liggen hier ten grondslag aan. Na het bereiken van recordhoogtes van de kolenprijs namen handelaren die vanuit een financieel oogmerk in kolen handelen hun winsten, waardoor de prijzen daalden. In China heeft de regering toegestaan enkele mijnen, al dan niet tijdelijk, hun productie weer te laten hervatten. Dit is een poging van de Chinese overheid om minder afhankelijk te zijn van de internationale aanvoer van kolen. Van een zeker einde van de stijgende trend is echter nog geen sprake.

De prijs voor CO2 emissies is deze week nauwelijks veranderd en sloot gisteren op 9,25 €/ton, een stijging van 0,33% ten opzichte van vorige week. Zoals vorige week vermeld in de marktupdate begeeft de prijs voor CO2 emissies zich op een hoog niveau. Naast de onzekerheid over de uitwerking van het conceptwetsvoorstel van de Milieucommissie van het Europees Parlement geeft ook de dalende kolenprijs een stimulans aan de prijs voor CO2 emissies. Door een dalende kolenprijs wordt het opwekken van energie met behulp van kolen interessanter, echter zijn hier wel aanvullende CO2 emissies voor nodig om de hogere CO2 uitstoot te compenseren.